Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakość - ujęcie ekonomiczne

  Rozwój, przychody, koszty

  Jedynym skutecznym sposobem nie dopuszczenia do bankructwa przedsiębiorstwa jest zapewnienie mu rzeczywistego postępującego rozwoju. Zarząd winien więc podejmować takie decyzje, które spowodują, że utargi, czyli przychody ze sprzedaży produktów będą przewyższać koszty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość - ujęcie ekonomiczne

  Rozwój, przychody, koszty

  Jedynym skutecznym sposobem nie dopuszczenia do bankructwa przedsiębiorstwa jest zapewnienie mu rzeczywistego postępującego rozwoju. Zarząd winien więc podejmować takie decyzje, które spowodują, że utargi, czyli przychody ze sprzedaży produktów będą przewyższać koszty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samoorganizacja

  Samoorganizacja (ang. self-organisation, self-assembly)

  Geneza i znaczenie

  W zależności od kontekstu i dyscypliny naukowej słowa samoorganizacja i samoporządkowanie mogą być traktowane jako synonimy lub mieć osobne znaczenia

  Jest to pojęcie powstałe w ramach paradygmatu złożoności, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd wojewódzki

  Charakterystyka

  Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. Zakres jego zadań, a tym samym granice jego działalności uchwałodawczej sprecyzowano w art. 41 ust. 2 u.sam.woj., w myśl którego do zadań tych należy w szczególności:

  wykonywanie uchwał sejmiku województwa, gospodarowanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /4 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model wyceny bilansowej oparty na wartości przeszacowanej

  Definicja

  Model wyceny bilansowej oparty na wartości przeszacowanej - pozycje rzeczowych składników trwałych, których można wiarygodnie ustalić wartość godziwą, należy wykazać w wartości przeszacowanej, stanowiącej jej wartość godziwą na dzień przeszacowania. Przeszacowania dokonuje się na tyle...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt Narodowy Brutto

  Charakterystyka

  Mierzenie produktu narodowego brutto, lub też całkowitej produkcji dóbr i usług pozwala ekonomistom ocenić wzrost gospodarczy kraju w kolejnych latach oraz umożliwia śledzenia skutków oddziaływania polityki rządu na produkcję i dochody. Umożliwia on również ekonomistom sprawdzenie ich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.09.2011 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kary i nagrody

  Definicja

  Kara - środek represyjny stosowany względem osób, które popełniły przestępstwo lub w jakikolwiek sposób naruszyły normy prawne lub obyczajowe; środek wychowawczy mający na celu hamowanie wykroczeń. Kara to sytuacja negatywna, której człowiek stara się unikać.

  Nagroda - wyróżnienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.09.2011 Znaków /3 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Charakterystyka

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) odgrywa bardzo dużą rolę dla sprawności całego rynku publicznego papierów wartościowych, ze względu na obowiązujący w Polsce w ramach publicznego obrotu papierami wartościowymi, system ich dematerializacji. Status prawny KDPW SA określa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.09.2011 Znaków /2 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewaga rynkowa

  Charakterystyka

  Przewaga rynkowa - przewaga konkurencyjna na rynku lokalnym i globalnym, stała zdolność do wygrywania z konkurencją, należy ją rozpatrywać łącznie z zasięgiem, który określa zdolność do konkurowania na różnej liczbie rynków lub ich segmentów. podstawą do budowania przewagi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.09.2011 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza morfologiczna

  Definicja i geneza

  Analiza morfologiczna to jedna z metod która łączy w sobie pierwiastek intuicyjny i analityczny. Jest to metoda kombinatoryczna stanowiąca swoisty symulator wyobraźni. Metoda ta została stworzona przez szwajcara Fritza Zwicky?ego (1898-1974). Opracował on w latach 1938-1948 podstawy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.09.2011 Znaków /4 795

  praca w formacie txt

Do góry