Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Znakowanie CE

  Charakterystyka

  Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie potwierdza, że wyrób ten spełnia wymagania określone w tzw. dyrektywach Nowego Podejścia, a które dotyczą zwłaszcza bezpieczeństwa, zdrowia użytkowników oraz ochrony środowiska. Producenci, importerzy oraz dystrybutorzy wyrobów chcąc sprzedawać...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /3 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola grafiki w prezentacji internetowej

  Charakterystyka

  Grafika ma niezwykle istotne znaczenie w prezentacji internetowej. Jest szereg różnych zasad, którym powinna podlegać

  taka prezentacja. Przede wszystkim forma wszystkich elementów graficznych zawartych w prezentacji powinna być przejrzysta

  i czytelna, nie "przytłaczająca" treści...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola grafiki w prezentacji internetowej

  Charakterystyka

  Grafika ma niezwykle istotne znaczenie w prezentacji internetowej. Jest szereg różnych zasad, którym powinna podlegać

  taka prezentacja. Przede wszystkim forma wszystkich elementów graficznych zawartych w prezentacji powinna być przejrzysta

  i czytelna, nie "przytłaczająca" treści...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz transakcyjny

  Charakterystyka

  Według Keynesa przedsiębiorstwa przechowują pieniądze w związku z odstępem czasu, jaki pojawia się pomiędzy poniesieniem przez nie kosztów a uzyskaniem wpływów ze sprzedaży. Pieniądze, które służą do regulacji płatności za zobowiązania, które powstają na bieżąco stanowią...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz transakcyjny

  Charakterystyka

  Według Keynesa przedsiębiorstwa przechowują pieniądze w związku z odstępem czasu, jaki pojawia się pomiędzy poniesieniem przez nie kosztów a uzyskaniem wpływów ze sprzedaży. Pieniądze, które służą do regulacji płatności za zobowiązania, które powstają na bieżąco stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonalizm

  Charakterystyka

  Funkcjonalizm to jeden z głównych kierunków teoretycznych antropologii i socjologii, powstały w 1920 roku. Dąży wyjaśnienia faktów, zjawisk, jak również procesów społecznych poprzez ustalenie funkcji jaką pełnią one w społeczeństwie. Za prekursorów tej orientacji uważa się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda annuitetowa

  Annuities - równe płatności okresowe.

  Annuity zwane rentą to szczególny przypadek strumienia płatności. Charakteryzuje się on równymi płatnościami, występującymi w równych odstępach czasu i przy stałej stopie procentowej.

  Płatności cykliczne, czyli annuity mogą być realizowane w 2 wariantach:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda annuitetowa

  Annuities - równe płatności okresowe.

  Annuity zwane rentą to szczególny przypadek strumienia płatności. Charakteryzuje się on równymi płatnościami, występującymi w równych odstępach czasu i przy stałej stopie procentowej.

  Płatności cykliczne, czyli annuity mogą być realizowane w 2 wariantach:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda annuitetowa

  Annuities - równe płatności okresowe.

  Annuity zwane rentą to szczególny przypadek strumienia płatności. Charakteryzuje się on równymi płatnościami, występującymi w równych odstępach czasu i przy stałej stopie procentowej.

  Płatności cykliczne, czyli annuity mogą być realizowane w 2 wariantach:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka SCRUM

  Charakterystyka

  Metodyka scrum to zespół prostych holistycznych metod stosowanych w zarządzaniu wysoce złożonymi i innowacyjnymi projektami (głównie informatycznymi). Autorami koncepcji jest dwójka wybitnych japońskich specjalistów w zakresie wiedzą|zarządzania wiedzą - Hirotaka Takeuchi i Ikujiro...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /3 949

  praca w formacie txt

Do góry