Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Planowanie finansowe

  Charakterystyka

  Planowanie to niezbędny warunek powodzenia wszelkiej działalności gospodarczej. W każdym systemie gospodarczym istnieje niepewność, dlatego też konieczne jest szczegółowe analizowanie wpływu potencjalnych decyzji na wyniki finansowe prowadzonej działalności. Charakter procesu planowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /9 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie finansowe

  Charakterystyka

  Planowanie to niezbędny warunek powodzenia wszelkiej działalności gospodarczej. W każdym systemie gospodarczym istnieje niepewność, dlatego też konieczne jest szczegółowe analizowanie wpływu potencjalnych decyzji na wyniki finansowe prowadzonej działalności. Charakter procesu planowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /9 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązywanie sporów zbiorowych

  Metody

  Spór oznacza nieporozumienie na tle sprzecznych interesów, to również konflikt czy kłótnia. Spór zbiorowy występuje od momentu wystąpienia przez pracownika do pracodawcy z żądaniami w sprawach warunków pracy oraz praw i wolności związkowych- jeżeli pracodawca nie spełnił tych wymagań w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /5 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek Pigou

  Charakterystyka

  Podatek Pigou jest jednym z podstawowych sposobów internalizacji kosztów zewnętrznych, która polega na wprowadzeniu kosztów wewnętrznych do rachunku tego podmiotu który powoduje powstawanie kosztów zewnętrznych.

  Zastosowanie tego podatku miało mieć na celu wyrównanie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /5 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek Pigou

  Charakterystyka

  Podatek Pigou jest jednym z podstawowych sposobów internalizacji kosztów zewnętrznych, która polega na wprowadzeniu kosztów wewnętrznych do rachunku tego podmiotu który powoduje powstawanie kosztów zewnętrznych.

  Zastosowanie tego podatku miało mieć na celu wyrównanie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /5 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost gospodarczy

  Charakterystyka

  Wzrost gospodarczy to powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości gospodarczych,

  jak produkcja, dochód, konsumpcja, akumulacja.

  Pojęcie wzrostu gospodarczego obejmuje z jednej strony zależności ilościowe w procesie powiększania

  się efektów, nakładów i sprawności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces kontroli jakości

  Cele procesu

  Cele ogólne:

  poprawa jakości wyrobów, zapewnienie ciągłości procesów kontroli jakości, wcześniejsze wykrywanie usterek,

  Cele efektywnościowe:

  zmniejszenie strat na brakach o 1,5% w ciągu pół roku, zmniejszenie liczby reklamacji do 3% w ciągu roku, zmniejszenie czasu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /11 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niekompletność kontraktów

  Zawierając określone kontrakty w działalności przedsiębiorstwa należy zwrócić uwagę na utrudnienia związane z zapewnieniem ich kompletności. Wśród zasadniczych przyczyn takich utrudnień wyróżnić można przede wszystkim:

  nieprzewidywalność niektórych przyszłych warunków działania (będąca...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /4 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez komunikowanie

  Charakterystyka

  Zarządzanie czy też kierowanie to osiąganie celów rekami innych ludzi. Ważnym aspektem zarządzania jest pobudzanie ludzi do działania, które może być realizowane różnymi metodami. Jedną z nich jest zarządzanie przez komunikowanie.

  Zarządzanie przez komunikowanie (ZPK) polega na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /2 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znakowanie CE

  Charakterystyka

  Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie potwierdza, że wyrób ten spełnia wymagania określone w tzw. dyrektywach Nowego Podejścia, a które dotyczą zwłaszcza bezpieczeństwa, zdrowia użytkowników oraz ochrony środowiska. Producenci, importerzy oraz dystrybutorzy wyrobów chcąc sprzedawać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /3 878

  praca w formacie txt

Do góry