Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Symptomy schizofrenii

  By rozpoznać schizofrenie objawy muszą się otrzymywać przynajmniej 6 miesięcy i musi nastąpić znaczne pogorszenie w zakresie funkcjonowania w pracy, w relacjach społecznych i samodzielności.

  2 kryteria diagnostyczne schizofrenii

  I - musi nastąpić rażące upośledzenie odbioru...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBURZENIA NASTROJU - Triada poznawcza (depresyjna)

  Składają się na nią negatywne myśli na temat własnego „ja”, bieżących doświadczeń i przyszłości. Pierwsze obejmują założenie cierpiącego na depresje, że jest on człowiekiem ułomnym, bezwartościowym i nieodpowiednim. Jego niska samoocena wynika z tego, że waza się za osobę kaleką. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBURZENIA NASTROJU - Zaburzenia depresyjne

  Zaburzenie psychiczne z grupy chorób afektywnych charakteryzujące się objawami, które można następująco pogrupować:

  objawy emocjonalne: obniżony nastrój – smutek i towarzyszący mu często lęk, płacz, utrata radości życia (począwszy od utraty zainteresowań, skończywszy na zaniedbywaniu potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBURZENIA NASTROJU - Zaburzenia nastroju (afektywne)

  Grupa zaburzeń endogennych w których okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności. Zaburzenia te przejawiają się występowaniem zespołów depresyjnych i hipomaniakalnych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA LĘKOWE - Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne

  Uporczywe nawracające myśli oraz przymus wykonania jakiś czynności to podstawowe objawy nerwicy natręctw. Objawy te pojawiają się w natężeniu patologicznym. Najczęstszą jest obsesyjna obawa i konieczność mycia rąk.

  Osoby ogarnięte tym rodzajem natręctw myją ręce kilkanaście, kilkadziesiąt, a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA LĘKOWE - Terapia fobii

  Systematyczna desensytyzacja (odwrażliwianie)

  obejmuje trzy fazy: - trening relaksacyjny - budowanie hierarchii - odwarunkowanie

  Najpierw terapeuta uczy pacjenta głębokiej relaksacji mięśniowej, techniki polegającej na tym, że pacjent siedzi lub leży z zamkniętymi oczami i całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /2 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA LĘKOWE - Fobia

  Jest stałą reakcja strachu, zdecydowanie nieproporcjonalna do rzeczywistego zagrożenia. Taka reakcja może przeszkadzać w całym życiu człowieka. Ktoś kto ma np. fobie przed kotami nie może przebywać w tym samym pokoju z domowym kotem z powodu ogromnego strachu

  Fobie specyficzne to lęk przed:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA LĘKOWE - Różnice między strachem a lękiem

  Lęk ma te same 4 składniki co strach z istotną różnicą w składniku poznawczym. Poznawczym składnikiem strachu jest myśl że istnieje wyraźne i konkretne niebezpieczeństwo, podczas gdy poznawczym składnikiem leku jest oczekiwanie bardzo rozproszonego i niejasnego zagrożenia

  Strach można...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA LĘKOWE

  1. Lęk jest uczuciem ogólnej niepewności wobec nieokreślonego zagrożenia. To negatywny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. W odróżnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Przygotowanie osobiste do zawodu

  (l) Problemy etyki zawodowej. Podstawą wszelkiego powodzenia zawo­dowego i rozwoju zawodu psychologa, w szczególności psychologa klinicz­nego są zinternalizowane normy ogólne i normy etyki zawodowej psycho­loga. Problem funkcjonowania norm nie jest, jak wiemy, tylko problemem wiedzy i nawyków -jest to problem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /11 915

  praca w formacie txt

Do góry