Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przychody

  Charakterystyka

  Przychody- są to wyrażone w jednostce pieniężnej wartości związane ze sprzedażą składników majątkowych przedsiębiorstwa (towarów, usług) oraz przychody z operacji finansowych .

  Powstanie przychodów powoduje zwiększenie stanu aktywów (powstanie należności, wpływy pieniężne ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychody

  Charakterystyka

  Przychody- są to wyrażone w jednostce pieniężnej wartości związane ze sprzedażą składników majątkowych przedsiębiorstwa (towarów, usług) oraz przychody z operacji finansowych .

  Powstanie przychodów powoduje zwiększenie stanu aktywów (powstanie należności, wpływy pieniężne ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cło

  Charakterystyka

  Cło to podatek, który państwo nakłada na import (Mansfield, 2002, s.400). Według innej definicji, cło jest opłatą pobieraną przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju (Budnikowski 2001, s.165).

  Istnieją dwa główne powody utrzymywania ceł. Pierwszy to ochrona krajowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /2 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cło

  Charakterystyka

  Cło to podatek, który państwo nakłada na import (Mansfield, 2002, s.400). Według innej definicji, cło jest opłatą pobieraną przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju (Budnikowski 2001, s.165).

  Istnieją dwa główne powody utrzymywania ceł. Pierwszy to ochrona krajowego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /2 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cło

  Charakterystyka

  Cło to podatek, który państwo nakłada na import (Mansfield, 2002, s.400). Według innej definicji, cło jest opłatą pobieraną przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju (Budnikowski 2001, s.165).

  Istnieją dwa główne powody utrzymywania ceł. Pierwszy to ochrona krajowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /2 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko ceny

  Charakterystyka

  Ryzyko ceny w dokładnym tego słowa znaczeniu, definiowane jest jako ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców do produkcji zużywanych przez określone przedsiębiorstwa, a także wyrobów i usług przez nie sprzedawanych. Negatywne zmiany tych cen (wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko ceny

  Charakterystyka

  Ryzyko ceny w dokładnym tego słowa znaczeniu, definiowane jest jako ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców do produkcji zużywanych przez określone przedsiębiorstwa, a także wyrobów i usług przez nie sprzedawanych. Negatywne zmiany tych cen (wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednoznaczność informacji

  Jednoznaczność

  Określa występowanie możliwości różnych interpretacji danej kategorii informacji.

  Informacje powinny być zawsze dobrane pod kątem charakterystyki opisywanego problemu i stosowanych metod zarządzania. Wymagana jest jednoznaczność informacji zarówno rzeczowa jak i podmiotowa.

  Autor:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka wstępująca

  Charakterystyka

  Metodyka zstępująca (kaskadowa) określa listę działań typową dla większości projektów systemów informatycznych. Dla konkretnego projektu należy wybrać odpowiedni podzbiór czynności, które są ze sobą powiązane i uszczegółowione na kilku poziomach i pogrupowane w tzw. punkty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależności hierarchiczne

  Charakterystyka

  Każde przedsiębiorstwo musi być zorganizowane. Głównymi problemami ukształtowania zależności hierarchicznych i tworzenia członów kierowniczych to rozstrzygnięcie dwóch podstawowych aspektów, jakimi jest jedność rozkazodawstwa oraz wykorzystanie potencjalnej rozpiętości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.09.2011 Znaków /2 274

  praca w formacie txt

Do góry