Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Socjologia a inne nauki społeczne

  Socjologia ma wiele punktów stycznych z innymi naukami. Na pierwszym miejscu znajduje się psychologia, a zwłaszcza psych. społ. Na pograniczu socjologii, psych. , psych. społ. Oraz psychoanalizy rozwinęły się dwie teorie szczególnie ważne dla socjologii: teoria zachowania się całych zbiorowości w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia bezgotówkowe

  Charakterystyka

  Pieniężne rozliczenia bezgotówkowe stanowią formę przemieszczania się zasobów pieniężnych w postaci strumieni między poszczególnymi, z góry wskazanymi rachunkami bankowymi, przyjmując formę zapisów na kontach rozliczających się podmiotów. Rozliczenie bankowe jest więc zmianą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - Zmiany w sferze społeczno - moralnej

  Okres dorastania wiąże się z wieloma etapami w sferze moralnej. Pierwszym etapem będzie etap moralności autonomicznej. Wg koncepcji Piageta początkowo ujawnia się pryncypialny stosunek do zasad moralnych . Z czasem miejsce pryncypializmu moralnego zajmuje relatywizm moralny. Dorastający uczą się ,że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /3 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - Światopogląd młodzieży

  Właściwe tworzenie się światopoglądu występuje na ogół w końcowej fazie okresu dojrzewania. Młodzież usiłuje powiązać zdobytą wiedzę o rzeczywistości w sensowną całość, stara się znaleźć swój własny stosunek do wartości. Światopogląd to nic innego, jak żywa wizja świata każdej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - Rozwój tożsamości

  Dorastanie to kres poszukiwań własnej tożsamości i próby określenia siebie. Dorastający człowiek dokonuje refleksji nad sobą. Jest to podstawowy problem okresu dorastania.

  Wtedy też rozpoczyna się w rozwoju kryzys tożsamości. Rozwiązanie kryzysu tożsamości zależy od:

  poczucia wewnętrznej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - ZMIANY W SWERZE POZNAWCZEJ

  Zasadnicze zmiany zachodzą w sferze intelektualnej dorastających. Myślenie przyjmuje postać operacji formalnych.

  W okresie operacji formalnych następuje zwrot w relacji człowiek – rzeczywistość. Jednostka do tej pory związana bezpośrednio lub pośrednio z rzeczywistością i wchodząca w rozumowaniu od...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /3 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY

  Na podłożu dojrzewania płciowego rozwija się potrzeba seksualna, która wyraża się stanem ogólnego pobudzenia i z czasem przyjmuje formę dążenia ku osobie płci przeciwnej. Potrzeba ta zaznacza się z większą siłą u chłopców niż u dziewcząt, przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu indywidualnym. W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - ROZWÓJ MOTORYCZNY

  Okres dorastania prowadzi do osiągnięcia nowego poziomu w rozwoju motorycznym. Przynosi zakończenie naturalnego rozwoju ruchowego, uwarunkowanego prawami natury, prowadzi do ostatecznego zróżnicowania typu motorycznego w zależności od płci oraz ukształtowania się indywidualnego stylu ruchowego i modelu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - DOJRZEWANIE BIOLOGICZNE

  Charakterystyczne dla początku dojrzewanie jest pojawienie się zmian natury fizjologicznej, które jednocześnie sygnalizują rozpoczęcie się dojrzewania pod kontem sfery biologicznej. W fazie pokwitania pojawiają się pierwszorzędne i drugorzędne cechy płciowe . U dziewcząt występują takie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŹNE DZIECIŃSTWO 6 – 9 ROK ŻYCIA. WIEK SZKOLNY, DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA - Najczęstsze przyczyny trudności i niepowodzeń w nauce w młodszym wieku szkolnym

  1. Dysharmonie rozwoju funkcji percepcyjno- motorycznych w postaci fragmentarycznych deficytów rozwojowych

  - zaburzenia analizy i syntezy słuchowej- dysleksja

  - zaburzenia manualne

  - zaburzenia procesu lateralizacji czyli przewagi stronnej

  2. Ociężałość umysłowa- dzieci takie mają obniżony poziom I.I...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 117

  praca w formacie txt

Do góry