Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Style uprawiania socjologii

  Procedura badawcza wg Sztompki wyróżnia 3 podst. style badań socjo.

  1. Miękki: Podstawa to tradycyjna metoda antropologii społ. Badacz stosuje swobodną obserwację, a zaobserwowane fakty i zjawiska opisuje w luźnej, eseistycznej formie.

  2. Sondażowy: Podstawowe narzędzie badawcze to kwestionariusz...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typ idealny M. Webera

  Weber twierdził, że przedmiotem badań socjologii są działanie społeczne. Nie są nimi zach. przypadkowe i odruchowe, a jedynie działania sensownie zorientowane na zachowanie się innych osób. Stanowią one podstawy życia społ. i społeczeństwa. Weberowski typ idealny występuje w dwóch odmianach:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowiska antypozytywistyczne: historyzm, teoria działania społecznego, interakcjonizm symboliczny, socjologia humanistyczna

  W XIX w. nastąpił przełom antypozytywistyczny. Położono nacisk na antynaturalizm.

  Historyzm ( Dilthey " Historia stanowi królestwo w królestwie )

  * uhistorycznienie życia

  * podejście indywidualizujące

  * nie przeciwstawianie świadomości potocznej i naukowej

  * uwypuklenie swoistości poznania

  *...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawioryzm w socjologii

  Nauki społ. są naukami o zachowaniu . Rzeczywistość zbudowana jest z jednostek . Socj. jest mniej ogólną niż psychologia , jest jej pochodną. Behawioryzm społ. to wewnętrznie zróżnicowany kierunek w socjologii, próbujący stosować idee i metodologię zaczerpnięte z behawioryzmu do badania zjawisk o...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neopozytywizm w socjologii

  W dwudziestym w. nastąpił powrót do koncepcji pozytywizmu w socjologii.dwudziesty w. - " fizykowanie "

  Rozwinął się pozytywizm koła niemieckiego ( Koło Wiedeńskie , Austria , Czechy , Niemcy )

  Neurath, Kundberg, Kazarsfeld, Stouffer.

  * ukształtowanie warsztatu badań empirycznych

  * nurt badawczy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywizm w socjologii

  W XIX wieku dominowały tendencje pozytywistyczne (np. ewolucjonizm, determinizm)

  Nazwa pozytywizm jest nazwą zbiorczą. Przedstawicielami pozyt. byli A.Comte , J.S. Mill

  Ten pierwszy reprezentował nurt , fizykalistyczny, natomiast drugi - subiektywistyczny.

  * Idea nauki pozytywnej - zajmuje się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii

  KONSERWATYZM 

  Szacki – nowy porządek świata po rewolucji francuskiej i okresie napoleońskim oznaczał dla konserwatystów koniec ich świata. Dążyli oni do zachowania ciągłości życia społecznego, zachowania ładu społecznego.

  E. Burke, refleksja nad rewolucją francuską

  Najsilniejszy kons. był w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /3 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradygmaty uprawiania socjologii. Modele, kierunki i podziały

  Tomasz Kuhn stwierdził, że nauka rozwija się nie poprzez poszerzanie wiedzy faktograficznej. Struktura pozostaje ta sama.

  Paradygmat jest to wybitne dzieło nauki, na którym wzoruje się całe poznanie T.Kuhn twierdził, że nauki społ. są na etapie przedparadygmatycznym, inni badacze twierdzili, że są...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ rewolucji przemysłowej i narodzin społeczeństwa kapitalistycznego na powstanie socjologii

  W społ. wczesnego kapitalizmu pojawiła się konieczność regulowania i kontrolowania życia społ., która dała początek socjologii. Reformatorzy społ. podejmowali wysiłki aby łagodzić konflikty społ. wynikające głównie z niesprawiedliwości społ. Pojawiła się ankieta, czyli narzędzie socjologów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza socjologii jako dyscypliny naukowej

  Socjologia jest produktem 4 rewolucji naukowych: 

  I. Wyodrębnienie porządku ludzkiego z traktowanego jako całości porządku przyrody.

  II. Odróżnienie społeczeństwa od państwa (XVII w.)

  III. Wyznaczenie i zaakceptowanie postulatów systematycznej refleksji nad społeczeństwem, która wyznaczałaby prawa...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt

Do góry