Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Powszechniki ewolucyjne Parsonsa

  Ewolucja wg Parsonsa to podnoszenie zdolności adaptacyjnych społeczeństwa dzięki procesom dyferencjacji czyli wyodrębniania się w społeczeństwie coraz to nowych grup i ról, oraz integracji czyli wytwarzaniu się adekwatnych środków kontroli społecznej. Parsons wyróżnił 3 fazy ewolucji – społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólny system działania i system społeczny u Parsonsa

  System społeczny wg Parsonsa: 

  Istnieje nieskończona liczba systemów społecznych – może to być partia, rodzina, kolektyw pracowniczy, a nawet para. Każdy system działa w obrębie 4 wzajemnie warunkujących się podsystemów:

  -podsystem organizmu

  -podsystem osobowości

  -podsystem kultury

  -podsystem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechodzenie między poziomami analizy makro i mikrostrukturalnej

  J. Szmatka – socjologiczna struktura.

  To co robimy w badaniach socjologicznych to przechodzenie z mikro do makro.

  Obserujemy interakcje między ludźmi, które przebiegaja według pewnych wzorów. Makro struktury tworzą zewn ramy dla mikrostruktur. Makrostruktury stanowią odniesienie do konformizmu ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie

  Pojęcie i budowa społeczeństwa – mikrostruktura i makrostruktura 

  Pojęcie społeczeństwa w zależności od kontekstu najczęściej oznacza:

  1. Rodzaj szerokiej czy nawet najszerszej zbiorowości terytorialnej

  2. Szerokie zbiorowości powiązane specjalnymi typami stosunków

  3. Ogół instytucji i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makrostruktury społeczne

  Makrostruktura – układ który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością wobec ingerencji i dezintegracji, wspólnotą kultury, są względnie duże. 

  Własności...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologie społeczeństw współczesnych

  Typologie współczesnych społeczeństw: 

  a)społeczeństwo narodowe

  b)społeczeństwo globalne

  c) społeczeństwa nordyckie (skandynawskie i holenderskie)

  ekspansywny kapitalizm z wysokim poziomem regulacji konsumpcji, zacierający granice podziałów klasowych słabo zarysowane podziały stratyfikacyjnesilnie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalizacja

  Definicja

  Specjalizacja - obok centralizacji, hierarchii i formalizacji, jest jednym z wymiarów struktury organizacyjnej. Specjalizacja określa podział pracy między komórki i stanowiska w strukturze organizacyjnej, a przez to charakter i siłę więzi podziału pracy (więzi specjalizacyjnych). Specjalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /3 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego

  Pod koniec odrodzenia, po okresie odkryć geogr.: societas civilis przeciwstawiano societas naturalis.

  Myśl oświeceniowa (Kant, Roseeau, Hegel, ośw. szkockie) -> społ. obywatelskie przeciwstawiono społ. ludów pierwotnych. Społ. ob. to panowanie rozumu, pokój, bezpieczeństwo, nauka, bogactwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje systemu społecznego i społeczeństwa globalnego

  System: zbiór jednostek, które pozostają w interakcjach:

  1. systemy żywe : nie podlegają drugiemu prawu termodynamiki (entropia – zmniejszanie się różnic potencjałów i organizacji na przestrzeni czasów). Tendencja do rosnącej złożoności organizacji (nie podlegają entropii)

  - ekosystem: procesy w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia ogólna a socjologie szczegółowe

  Socjologowie dokonują podziału i klasyfikacji ogółu zjawisk i procesów zachodzących w życiu społecznym i na tej podstawie dokonują systematyzacji swoich badań i konstrukcji teoretycznych.

  Działy badań:

  - badające instytucje społeczne

  - różne typy zbiorowości i grup ludzkich

  - procesy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt

Do góry