Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Koncepcje jaźni

  Jaźnie społeczne są to sposoby przewidywania samego siebie, identyfikacja własnej tożsamości.

  Podgórecki wyróżnia 4 rodzaje jaźni:

  1. Pierwiastkowa (osobisty, wewnętrzny pogląd na siebie samego)

  2. Fasadowa – identyfikacja naszej tożsamości dla innych (to, co reklamujemy, prezentujemy dla innych)...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturowy ideał osobowości a osobowość podstawowa

  Wg Szczepańskiego kulturowy ideał osobowości jest swoistym ideałem wychowawczym, zestawieniem wzorów do naśladowania. Kult ideał osobowy nie jest koncepcją osobowości podstawowej – charakteru społecznego (czyli charakteru narodowego). 

  Charakter narodowy

  - Typ osobowości występujący statystycznie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość społeczna człowieka i jej elementy

  Osobowość społeczna człowieka to zinternalizowana kultura, dynamiczna organizacja idei, postaw, nawyków nadbudowanych nad naturą biologiczną (Szczepański).

  Zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech ....... i społ. i kształtowany przez wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek jako istota społeczna

  Przychodzimy na świat jako potencjalne istoty społeczne. Po urodzeniu i przez kilka kolejnych lat jesteśmy całkowicie bezradni i zależni od innych, którzy zaspokajają nasze podstawowe potrzeby biologiczne. Dojrzała istota ludzka jest rezultatem nieprzerwanego procesu społecznej interakcji, który pozwoli jej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie społeczne i jego uwarunkowania

  Pojęcie i przejawy życia społecznego

  Życie społeczne – ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości przebywających na odpowiednio wyodrębnionej przestrzeni

  Tak pojmowane życie społeczne ma szeroki zakres i odnosi się nie tylko do świta ludzkiego, ale również do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /3 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój społeczny. Koncepcja tzw. rozwoju opacznego (maldevelopment)

  Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego

  Mallman – koncepcja rozwoju opacznego

  Rozwój opaczny to kumulacja kilku podstawowych ubóstw, bied (deficytów):

  - środków egzystencji (brak równowagi między produkcją, a dystrybucją dóbr podstawowych)

  - wchodzenie w stosunki społeczne (Deficyt miłości -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /3 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modernizacja społeczna

  Modernizacja społeczna -to przejście od społeczeństwa tradycyjnego (przedkapitalistycznego) do nowoczesnego (kapitalistycznego) industrialnego lub postindustrialnego, polega na uruchomieniu mechanizmów racjonalizacji działalności gospodarczejdominacja oparta jest na sile materialnej wyraźne struktury klasowe...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo przemysłowe i poprzemysłowe

  Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe

  Społeczeństwo pierwotne (plemienne):

  - stosunkowo małe

  - byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp.

  - technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej

  - podział ról społecznych ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /4 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne

  Społeczeństwo tradycyjne (przedkapitalistyczne) charakteryzuje się:

  - przewaga w strukturze produkcyjnej obszarów nierozwiniętych wielka liczba chłopskich gospodarstw rodzinnych objętych przez stosunki przedkapitalistyczne, - oddziaływanie metropolii na peryferie – rozkładanie gospodarki tradycyjnej i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy światy I. Wallersteina

  Koncepcja „systemów – światów” I.Wallersteina i współpracowników 

  Wg Wallersteina w historii ludzkości istnieją 3 rodzaje systemów społecznych:

  -mini-systemy społeczne – mało rozległe, zwykle nie więcej niż 6 pokoleń, duża homogeniczność (np.: społeczności plemienne)

  -imperia światowe –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 648

  praca w formacie txt

Do góry