Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Koncepcje jaźni

    Jaźnie społeczne są to sposoby przewidywania samego siebie, identyfikacja własnej tożsamości.

    Podgórecki wyróżnia 4 rodzaje jaźni:

    1. Pierwiastkowa (osobisty, wewnętrzny pogląd na siebie samego)

    2. Fasadowa – identyfikacja naszej tożsamości dla innych (to, co reklamujemy, prezentujemy dla innych)...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 515

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kulturowy ideał osobowości a osobowość podstawowa

    Wg Szczepańskiego kulturowy ideał osobowości jest swoistym ideałem wychowawczym, zestawieniem wzorów do naśladowania. Kult ideał osobowy nie jest koncepcją osobowości podstawowej – charakteru społecznego (czyli charakteru narodowego). 

    Charakter narodowy

    - Typ osobowości występujący statystycznie...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 300

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Osobowość społeczna człowieka i jej elementy

    Osobowość społeczna człowieka to zinternalizowana kultura, dynamiczna organizacja idei, postaw, nawyków nadbudowanych nad naturą biologiczną (Szczepański).

    Zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech ....... i społ. i kształtowany przez wpływ...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /940

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Człowiek jako istota społeczna

    Przychodzimy na świat jako potencjalne istoty społeczne. Po urodzeniu i przez kilka kolejnych lat jesteśmy całkowicie bezradni i zależni od innych, którzy zaspokajają nasze podstawowe potrzeby biologiczne. Dojrzała istota ludzka jest rezultatem nieprzerwanego procesu społecznej interakcji, który pozwoli jej...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /2 724

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Życie społeczne i jego uwarunkowania

    Pojęcie i przejawy życia społecznego

    Życie społeczne – ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości przebywających na odpowiednio wyodrębnionej przestrzeni

    Tak pojmowane życie społeczne ma szeroki zakres i odnosi się nie tylko do świta ludzkiego, ale również do...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /3 977

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rozwój społeczny. Koncepcja tzw. rozwoju opacznego (maldevelopment)

    Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego

    Mallman – koncepcja rozwoju opacznego

    Rozwój opaczny to kumulacja kilku podstawowych ubóstw, bied (deficytów):

    - środków egzystencji (brak równowagi między produkcją, a dystrybucją dóbr podstawowych)

    - wchodzenie w stosunki społeczne (Deficyt miłości -...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /3 107

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Modernizacja społeczna

    Modernizacja społeczna -to przejście od społeczeństwa tradycyjnego (przedkapitalistycznego) do nowoczesnego (kapitalistycznego) industrialnego lub postindustrialnego, polega na uruchomieniu mechanizmów racjonalizacji działalności gospodarczejdominacja oparta jest na sile materialnej wyraźne struktury klasowe...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 660

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Społeczeństwo przemysłowe i poprzemysłowe

    Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe

    Społeczeństwo pierwotne (plemienne):

    - stosunkowo małe

    - byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp.

    - technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej

    - podział ról społecznych ze względu na...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /4 165

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne

    Społeczeństwo tradycyjne (przedkapitalistyczne) charakteryzuje się:

    - przewaga w strukturze produkcyjnej obszarów nierozwiniętych wielka liczba chłopskich gospodarstw rodzinnych objętych przez stosunki przedkapitalistyczne, - oddziaływanie metropolii na peryferie – rozkładanie gospodarki tradycyjnej i...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 638

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Systemy światy I. Wallersteina

    Koncepcja „systemów – światów” I.Wallersteina i współpracowników 

    Wg Wallersteina w historii ludzkości istnieją 3 rodzaje systemów społecznych:

    -mini-systemy społeczne – mało rozległe, zwykle nie więcej niż 6 pokoleń, duża homogeniczność (np.: społeczności plemienne)

    -imperia światowe –...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 648

    praca w formacie txt

Do góry