Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podmiotowość i tożsamość społeczna

  Podmiotowość społ. jednostki w określonej grupie czy społeczności polega na tym, że może być ona podmiotem zobowiązań ze strony innych członków tego zbioru ludzi, wobec niektórych może też mieć wzajemnie jakieś określone obowiązki (np. osoba prawna – spółdzielnia, stowarzyszenie spełniające...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie i zmiana postaw. Zmiana społeczna

  Zmiana postaw zachodzi przez działania informacyjne, sterujące emocjonalnie.

  Działania informacyjne odnoszą się do konkretnej wiedzy, jaką jednostka zdobywa w kontakcie z rzeczywistością. Są to również oddziaływania symboliczne – przebiegające jako przekazywanie kultury.

  Działania sterujące ->...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy socjalizacji

  Płaszczyzny:

  1. Całe społeczeństwo, które wyznacza granice procesu społecznego.

  Komponenty: struktura ekonomiczna, polityczna, socjalna, kulturalna.

  2. Instytucje. Komponenty: zakłady pracy, media, szkoły, uniwersytety, wojsko, wspólnoty wyznaniowe

  3. Interakcje i czynności. Komponenty: relacje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizacja a wychowanie

  Wychowanie jest to pojęcie węższe niż socjalizacja. Wychowanie polega na wdrażaniu do określonego postępowania poprzez wskazanie jednostce wzorów, jak należy postępować w sposób właściwy, łącząc to z nakłanianiem do akceptowania wartości, którym realizowanie tych wzorów ma służyć.

  Dokonuje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces socjalizacji

  Socjalizacja jest to proces, w którym poprzez swoje doświadczenia jednostka nabywa zachowań ludzkich. Z drugiej strony jednostka uczy się funkcjonowania w kulturze. Jest to proces kształtowania się osobowości ludzkiej i z drugiej strony – relacja ze społeczeństwem i ........... warunkami życiowymi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja i status społeczny jednostki

  Pozycja społeczna jednostki w grupie czy społeczności (status społeczny jednostki, to układ stosunków jednostki do innych członków tego zbioru. Są to stosunki formalne i nieformalne i określają miejsce jednostki w grupie.Jest to pewne miejsce w strukturze społecznej, pewna „przestrzeń” społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy społeczne a zachowania

  Zachowanie jest to jedno z podstawowych pojęć psychologii, ale duże znaczenie ma także w socjologii. Postawy społeczne łączą się z zachowaniami.W socjologii behawiorystycznej (nauka o zachowaniu) postawa jest to struktura ukryta integrująca różne zachowania człowieka (konstrukt. badawcza) – Lazarsfeld...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy społeczne

  - w socjalizacji behawiorystycznej (nauka o zachowaniu) – postawa to struktura ukryta integrująca różne zachowania człowieka (konstrukt. badacza) – Lazarsfeld, Saufer 

  -> postawy odnoszą się do trwałych systemów zachowań, motywów tych zachowań, które wyrażają dyspozycję, gotowość jednostki do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Role społeczne

  Przedmiotem zainteresowań socjologów jest osobnik ludzki ujęty w całokształcie swoich ról społecznych poprzez pryzmat wzorów i stereotypów w całej swojej konkretnej osobowości społecznej jaka się w nim ukształtowała.

  Rola społeczna (Szczepański) – stały wewnętrznie spójny system zachowań, będący...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologie osobowości

  Hipokratesa ze względu na temperament:

  * sangwinik

  * melancholik

  * choleryk

  * flegmatyk 

  Krefschmera ze względu na budowę ciała:

  * pyknik (grubasek, życzliwy, łagodny)

  * asjenik (kościsty, mało życzliwy)

  * atletyk (dobrze zbudowany, zróżnicowany psychicznie)

  * dysplastyk (niekształtny, anomalie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 850

  praca w formacie txt

Do góry