Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Różne sposoby definiowania kultury

  1. Ogólna definicja : Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości i uznawanych sposobów postępowania , zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach , przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom .  

  2. Wg różnych definicji pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Publiczność

  Inaczej: audytorium.

  Zbiorowość społeczna koncentrująca uwagę na wspólnym przedmiocie zainteresowania, oczekująca odbioru podobnych bodźców. połączona łącznością psych., która nie ogranicza jednak możliwości decydowania. Ludzie łączą wspólne zainteresowania; są gotowi do podobnego reagowania i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiorowiska i tłumy

  Zbiegowisko jest to przelotne skupienie pewnej liczby osób zainteresowanych pewnym zdarzeniem.

  Przyczyny to:

  - ludzka ciekawość,

  - nakaz uczestniczenia w pewnym istotnym wydarzeniu,

  - styczność przestrzenna i społeczna,

  - podobne reakcje emocjonalne,

  - zainteresowanie tą samą podnietą.

  Tłum...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania zbiorowe

  Zachowania zbiorowe są to w pewnym stopniu spontaniczne i krótkotrwałe działania społeczne stosunkowo dużej liczby ludzi znajdujących się w niejasnej sytuacji.

  Inne cechy zachowań zbiorowych to: 

  - ograniczona pod względem zasięgu i czasu trwania interakcja

  - niepewna identyfikacja Granice między...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowiska społeczne

  Termin ten jest używany w kilku znaczeniach:

  1. Ogół jednostek kręgów społecznych, grup i innych zbiorowości, z którymi osobnik styka się w ciągu swego życia i które wywierają wpływ na jego zachowania. Zbiór ludzi otaczających jakiegoś człowieka.

  2. Pewna zborowość (np. środowisko literatów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność lokalna

  Jest to zbiorowość terytorialna, w ramach której członkowie mogą zaspokajać swoje podstawowe potrzeby i wskutek ego zbiorowości tego typu mogą być względnie samowystarczalne, a czasem nawet względnie odizolowane.

  Społeczności są zwykle stosunkowo niewielkie i wytwarza się w nich poczucie wspólności...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy odniesienia

  Grupa odniesienia jest to grupa społeczna stanowiąca dla jednostki model zachowań społecznie akceptowanych, dostarczający kryteriów oceny własnego działania oraz działań innych ludzi. 

  - grupa odniesienia audytoryjnego „publiczność”, której oczyma jednostka postrzega samą siebie (mechanizm jaźni...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja grupy

  Integracja jest to proces jednoczenia elementów, części składowych w jedną całość.

  Landacher:

  Integracja kulturalna – stan zgodności między wzorami kulturowymi występującymi w danej grupie społ.

  Integracja normatywna – stan zgodności wartości i norm.

  Integracja komunikacyjna – rodzaje i stopień...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i dezorganizacja grupy

  Organizacja grupy utożsamiana jest z jej strukturą wewnętrzną zbudowaną z pozycji zajmowanych przez członków i związanych z nimi ról społecznych, stosunki władzy (władza wyznaczona osobowo i streficznie. Każda grupa musi posiadać odpowiednią organizację. Jej członkowie są powiązaniu systemem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy celowe. Scharakteryzować prawidłowości w nich występujące

  Grupy celowe są to grupy, które zostały zorganizowane planowo dla realizacji pewnego celu lub grupy celów, i w których istnieje tylko więź sformalizowana. W grupach celowych dominuje więź rzeczowa i stosunki oparte na stycznościach rzeczowych. Są one tworzone intencjonalnie.

  Mechanizm tworzenia się grup...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt

Do góry