Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie struktury społecznej

  Struktura społeczna jest to sposób ułożenia i przyporządkowywania sobie członków, instytucji i podgrup, składających się na grupę oraz innych elementów tej grupy takich jak elementy materialne, symbole, wartości, wzory zachowań i stosunków, pozycje społ. zajmowane przez członków – str. grupy. 

  Układ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja anomii wg. Mertona: relacja między celami a środkami, instytucjami kultury

  Wynikiem niefortunnej socjalizacji jest dewiacja . Adaptacja człowieka w społ.

  Przybiera charakter anomiczny - pozbawiony unormowania , nie przestrzegający norm. Anomia wg Mertona to zdarzenie między normami a celami jednostki w obrębie kultury, brak równowagi pomiędzy kulturowo określonymi celami a...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja trzech zakresów kultury (A. Kłoskowska) i kultura masowa

  I układ Akulturacja zachodzi w stos. bezpośrednich, osobistych, z odwracalnością roli nadawcy i odbiorcy. 

  II układ stosunki rzeczowe bezpośrednie i pośrednie, formalne, treści kult. są przekazywane przez instytucje. Rola nadawcy i odbiorcy komunikatu jest odrębna i zawarta w odrębnych rolach.

  III...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura marginalna i kultura ubóstwa

  Marginalność kultury: 

  a) w rozumieniu przestrzenno-kulturowym (peryferyjna)

  b) odnosząca się do stopnia rozwoju (kultura zacofania), archaiczności, reliktu)

  c) w sensie społeczno-kulturowym

  Wg Parka człowieka marginesu charakteryzuje osobowość kulturalna.

  Ukształtowana na styku dwóch kultur i dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura jawna i ukryta

  Kultura jawna - to co jest uświadamiane w kulturze, wzory zachowań, normatywne, orientacje, kategorie,produkty.  

  Kultura ukryta - podświadoma , abstrakcje II stopnia - etos danego społ. , wzory kultury.

  II interpretacja :

  Milton - Kultura ukryta to inwerencja jawnego aspektu kultury , jest to konstrukt...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura a cywilizacja

  W języku fr. „cywilizacja” i „kultura” znaczą to samo . 

  1. Cywilizacja odnosi się do kultury materialnej , natomiast termin kultura odnosi się do wyższej , niematerialnej kultury.

  2. Przez socjologię niemiecką cywilizacja była rozumiana jako ogłada , przyjęcie pewnych wyrafinowanych form współżycia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subkultury i kontrkultura

  Podkultura - zespół norm i wartości odrzucających istotne elementy kultury danego społeczeństwa , wzory i wartości nowe wprowadzone w miejsce odrzuconych w danej kulturze.

  Subkultura - nowe wzory i wartości , dodatkowy element kultury globalnej , jednak jej podporządkowane .

  Np. subkultury różnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy adaptacji, asymilacji, akultura

  Emkulturacja , czyli wchodzenie w kulturę , występuje pod trzema postaciami - adaptacji, asymilacji, akulturacji

  Transkulturacja - powstawanie nowych , kulturowych jakości.

  - Adaptacja kulturalna - restrukturyzacja elementów kulturowych , rezygnacja z niektórych , identyfikacja innych umożliwiająca...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencja kulturalna

  Kompetencja kulturalna , jest rezultatem procesu akulturacji i asymilacji kulturowej .

  Jest to całokształt zdolności i umiejętności obejmujących zachowania człowieka zdeterminowane przez kulturę . Inaczej mówiąc są to wykształcone dyspozycje, dzięki którym zachowania ludzi odznaczają się społeczną...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura materialna, społeczna i niematerialna

  Istnieje kilka poziomów , sfer , kategorii kultury: 

  1. Robert McIver :

  - Porządek technologiczny ( sfera środków prawomocnych w obrębie danej kultury )

  - Porządek społeczny ( sfera celów i środków )

  - Porządek kulturalny ( sfera celów )

  2. A.Kroeber :

  - Kultura rzeczywistości ( zachowania i ich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt

Do góry