Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy społeczne stare i nowe

  Ruchy społeczne są to zbiorowe dążenia ludzi do realizacji wspólnego celu.

  Dążenia te są świadome, celowe i wspólne. Działania te są mniej lub bardziej zorganizowane. 

  Mechanizm powstawania ruchu społecznego:

  - jeśli pewna ilość ludzi nie może zaspokoić swoich potrzeb

  - rodzi to frustrację...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /6 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tubylcy (ludność rodzima) i tubylczość

  Jest to problematyka nowa w naukach społecznych. Kiedyś ludy tubylcze traktowano jako mniejszości etniczno – rasowe. Istnieje ok. 3000 grup o charakterze tubylczym, łącznie ok. 40 mln ludzi.

   Od XIX wieku pojawiły się 3 podejścia do społeczności tubylczej:

  - dotyczące spraw wyznaniowych tzw...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy natywistyczne i millenarystyczne

  Natywizm to termin wprowadzony przez Lintona jako odniesienie zorganizowanego ruchu członków danej grupy, zmierzającego do odrodzenia i zachowania swojej tożsamości kulturowej, zagrożonej przez kontakt z obcą kulturą, najczęściej połączonego z ksenofobicznym odrzuceniem obcych osób, idei i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etnogeneza i różne postacie etnicyzmu

  Etnogeneza oznacza proces kształtowania się etnosu, jakiejś grupy etnicznej, a wg niektórych badaczy, także proces kształtowania się grupy etnicznej 

  Etapy etnogenezy:

  - istnienie warunków, które powodują tworzenie się nowej wspólnoty etnicznej

  - przejawiają się cechy odróżniające ją od innych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stereotypy etniczne i narodowe. Etnocentryzm

  Etnocentryzm – wartościująca postawa określająca afirmatywny stosunek do kultury własnej grupy etnicznej lub do kultur innych grup (religijnych, rasowych, regionalnych) i równocześnie deprecjonujący stosunek do kultury grupy obcej:

  - własna kultura jest uważana za najlepszą, wzorcową, godną kontynuacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /4 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemię i plemienność

  Plemię (in. szczep) jest to forma organizacji społecznej oparta na grupie etnicznej (wywodzącej swe pochodzenie od uznawanego za wspólnego, często legendarnego przodka), bądź na jakiejś jej części, której członkowie zamieszkują wspólne terytorium, uczestniczą we wspólnym systemie wierzeń i posiadają...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etnos, grupy etniczne i etnograficzne

  Etnos – całokształt cech kulturowych zbiorowości ponad plemiennej, będący rezultatem wspólnoty pochodzenia i uwarunkowań historycznych oraz związków z terytorium etnicznym, na podstawie którego określa się ją jako grupę etniczną i wyodrębnia się ją od innych grup.

  Charakteryzuje ich pewna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojczyzna prywatna i ideologiczna wg. S. Ossowsiego

  Ojczyzna ideologiczna – kulturowo wyobrażany obszar, do którego odnoszą się uczucia członków danego narodu (np. Palestyna jako Ziemia Obiecana dla Żydów, Polska folklorystyczna dla starych emigrantów)  

  Ojczyzna prywatna – obszar, na którym dana osoba spędziła znaczną część życia przede wszystkim w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje narodu

  Definicja narodu jest przedmiotem licznych i złożonych sporów w naukach społ. Wyróżniamy liczny zespół cech, na podstawie których można wyróżniać grupy narodowy. Często do def. narodu wprowadzane są pewne elementy ideologiczne. Warunkiem powstawania narodów jest dostatecznie długie pozostawanie w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć jako struktura społeczna

  Są to systemy i układy relacji międzyosobowych występujących w zbiorowościach społecznych, w które uwikłane są różne jednostki.

  Sieć społ. ukazuje kształt struktury społecznej danej zbiorowości i występujące w niej podstawowe kanały komunikacyjne. Są to więc powiązania, które łączą ze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt

Do góry