Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Service Level Agreement

  Service Level Agreement (SLA)

  Jako odpowiednik SLA w języku polskim można potraktować gwarancję jakości świadczonych usług oraz planów awaryjnych zawierające postanowienia dotyczące zobowiązań partnerów i zasad działania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. Porównując tradycyjne i nowoczesne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna

  Charakterystyka

  Procesy logistyczne obejmujące przepływ dóbr materialnych, tworzenie zapasów oraz

  tworzenie i przetwarzanie związanych z tym informacji wymagają posiadania określonej

  infrastruktury magazynowej którą tworzą:

  budynki magazynowe techniczne środki manipulacji i transportu wewnętrznego(...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /1 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywa uczenia się i rozwoju

  Charakterystyka

  Perspektywa rozwoju obejmuje cele i mierniki, które determinują rozwój organizacji. Wszystkie cele w perspektywie rozwoju tworzą bazę umożliwiającą realizację zamierzeń ujętych w trzech pozostałych perspektywach. Determinują, zatem osiągnięcie sukcesu w pozostałych perspektywach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odszkodowanie

  Charakterystyka Ogólna

  Odszkodowanie - suma pieniężna które przysługuję poszkodowanemu, wypłacana przez osobę która wyrządziła lub jest odpowiedzialna za daną szkodę. Bardzo często zdarza się, że odszkodowanie jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jeżeli tylko sprawca szkody...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odszkodowanie

  Charakterystyka Ogólna

  Odszkodowanie - suma pieniężna które przysługuję poszkodowanemu, wypłacana przez osobę która wyrządziła lub jest odpowiedzialna za daną szkodę. Bardzo często zdarza się, że odszkodowanie jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jeżeli tylko sprawca szkody...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odszkodowanie

  Charakterystyka Ogólna

  Odszkodowanie - suma pieniężna które przysługuję poszkodowanemu, wypłacana przez osobę która wyrządziła lub jest odpowiedzialna za daną szkodę. Bardzo często zdarza się, że odszkodowanie jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jeżeli tylko sprawca szkody...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy dezindustrializacji. Postindustrializm

  zmiana form własności, skupienie i utrwalenie własności prywatnej, zmiana warunków produkcji materialnej

  spadek zatrudnienia w przemyśle, wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Niepełnowymiarowy czas pracy, zatrudnienie na zlecenia

  zatrudnienie w sektorze usług przekracza niekiedy 50%, z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe

  Społeczeństwo pierwotne (plemienne):

  stosunkowo małe

  byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp.

  technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej

  podział ról społecznych ze względu na płeć

  wysoka pozycja ludzi starych

  kultura...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia ładu społecznego wg. Ossowskiego

  Ossowski wytypował 4 rodzaje ładu społecznego poprzez skrzyżowanie następujących kategorii działań:

  - koordynacji lub jej braku

  - podejmowania działań w ramach systemu pod wpływem ingerencji innych ośrodków lub jej braku

  a) ład przedstawień zbiorowych

  - zachowania ludzi wyznaczane są przez...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miary ubóstwa w świecie

  PKB, roczny dochód w USD na 1 mieszkańca, procent ludzi umierających przed 40 r.ż., procent analfabetów powyżej 15 r.ż., procent ludzi bez dostępu do opieki zdrowotnej, procent dzieci powyżej 5 lat, które nie osiągają właściwej wagi

  Wskaźniki derywacji (niezaspokojenia potrzeb): poziom bezrobocia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt

Do góry