Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klasy profesjonalno – menedżerskie

  Ukształtowanie się klas profesjonalno – menedżerskich ma swoje początki w rozwoju wielkich korporacji i zmian w strukturze posiadania z własności twardej umożliwiającej jednoczesne sprawowanie funkcji właściciela i przedsiębiorcy, w kierunku własności miękkiej, która rozdziela te 2 funkcje.

  Teorią...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej

  Antoni Gidders

  Aby zrozumieć czym jest klasa społeczna, należy uwzględnić koncepcję Webera (usytuowanie członków klas ma miejsce na 3 rynkach: pracy, kredytu, towaru)

  Pozycja tych samych jednostek na 3 różnych rynkach:

  przedsiębiorcy, kapitaliści, robotnicy

  dłużnicy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy społeczne w sobie i klasy społeczne dla siebie

  Oba te pojęcia zostały sformułowane przez Marksa. Klasa w sobie, to klasa pozbawiona świadomości, nie będąca w pełni klasą. Można ją wyodrębnić na podstawie obiektywnych kryteriów, ale jej członkowie nie są połączeni więzią rodzącą się jako skutek uświadomienia sobie podobnego położenia w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy społeczne, a własność siły roboczej

  Stosunki własnościowe to korzystanie z obiektów własności w sposób społecznie zapośredniczony, który przejawia się w funkcjach tych obiektów, jako towaru lub pieniędzy. Własność to możliwość czerpania korzyści z obiektu własności.

  Posiadanie to fizyczny kontakt z obiektem własności – jest to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitalistyczne i niekapitalistyczne struktury klasowe. Osobliwości struktury społecznej w III Świecie

  Peryferie świata (część Europy, Trzeci Świat) uczestniczą w procesie rozwoju, ale jest to rozwój zależny. Struktura tych społeczeństw wyraża relacje asymetryczności z inną strukturą, która jest panująca w stosunku do niej.

  Uzależnienie struktur wyraża się wymianą nieekwiwalentową. W sferze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy teorii klas K. Marksa. Komentarze współczesne

  Klasa dla siebie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne kryteria ekonomiczne, ale posiadająca świadomość swego położenia klasowego i wspólnych interesów, więź psychiczną łączącą jej członków, zyskująca podmiotowość

  Klasa w sobie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne warunki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są Kasty

  Kasta to zamknięta grupa społeczna do której przynależność jest uwarunkowana urodzeniem (status przypisany), charakteryzuje się:

  endogamicznymi związkami małżeńskimi, odrębną kulturą, odrębnym stylem życia, określonym statusem w społeczeństwie, dziedziczeniem pozycji i zajęć...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie klasy społecznej, stanu i warstwy

  Zbiorowości ludzkie mogą być stratyfikowane, czyli dzielone na zbiory albo grupy ludzi, którzy znajdują się względem siebie niżej albo wyżej w przyjętej i uznanej hierarchii. Pojęcia pozwalające stratyfikować:

  KLASA – do XIX wieku traktowana jest jako ekwiwalent ruchu społecznego. W znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powszechniki ewolucyjne wg. Parsonsa

  Ewolucja wg Parsonsa to podnoszenie zdolności adaptacyjnych społeczeństwa dzięki procesom dyferencjacji czyli wyodrębniania się w społeczeństwie coraz to nowych grup i ról, oraz integracji czyli wytwarzaniu się adekwatnych środków kontroli społecznej. Parsons wyróżnił 3 fazy ewolucji – społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy produkcyjne

  Charakterystyka

  Proces produkcyjny to całokształt zjawisk i celowo podejmowanych działań, które sprawiają, że w przedmiocie pracy poddanym ich oddziaływaniu stopniowo zachodzą pożądane zmiany. Kumulując się, powodują one sukcesywne nabieranie przez przedmiot cech przybliżających go i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /4 507

  praca w formacie txt

Do góry