Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dyskryminacja społeczna i deklasacja

  Dyskryminacja to nierówne, negatywne traktowanie konkretnych jednostek albo grup społecznych przez odmawianie im udziału w prawach, przywilejach, prestiżu czy władzy; oparte jedynie na nieprzychylnym nastawieniu i uprzedzeniach ze względu na pewne ich rzeczywiste lub domniemane cechy np.: przynależność...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice ruchliwości społecznej, a równość szans w społeczeństwie

  Społeczeństwo zamknięte to grupa konkretnych jednostek związanych ze sobą nie tylko tak abstrakcyjnymi więzami społecznymi jak: podział pracy czy podział dóbr, ale i konkretną fizyczną więzią dotyku, zapachu i wzroku – czyli bezpośrednimi osobistymi kontaktami.

  W społeczeństwie zamkniętym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja klas ekonomicznych i społecznych u Webera

  Położenie klasowe jest wyznaczane przez stosunki apriopriacji i stosunki własności – posiadanie i brak posiadania.

  Weber wyróżnia 2 rodzaje klas:

  a) klasy ekonomiczne

  - klasy posiadania – określane przez różnice w posiadaniu – pozytywnie uprzywilejowani posiadacze (wierzyciele, rentierzy), pozycja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja klas społecznych Halbwasha i Gurvitcha

  Określają oni klasy społeczne jako zwarte ugrupowania, makrostruktury społeczne, produkt różnic kultury – zamknięte, samoistne, samowystarczające, samoreferencyjne..

  Klasy – produkt uczestnictwa w jednej kulturze społecznej

  Halbwasch – klasa powstaje wokół pewnego wyobrażenia zbiorowego tzw...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonalna teoria stratyfikacji Parsonsa

  Wyjście z koncepcji zgeneralizowanego systemu społecznego przy zastosowaniu analizy funkcjonalnej.

  - ustalenie funkcji systemu i podsystemów oraz stosunków między podsystemami

  - nowoczesne społeczeństwo składa się z wielu podsystemów:

  a) podsystem zawodowy – uwarunkowany podziałem pracy i specjalizacją...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a

  teoria funkcjonalna wychodzi od społeczeństwa en bloc i jego funkcji

  od struktury społeczeństwa i jej elementów składowych oraz funkcjonalnych zależności między elementami

  klasa i warstwa to pojęcia ekwiwalentne

  źródłem stratyfikacji są uniwersalne konieczności funkcjonalne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowane klasowo prawidłowości zachowań

  Klasy wyższe:

  niska reprodukcja, ale wyższa szansa przeżycia (mniejsza umieralność)

  średni wskaźnik destabilizacji życia społecznego

  większy zakres kontaktów organizacyjnych i towarzyskich

  inicjatorzy nowych zachowań społecznych, twórcy wzorów

  wyższy stopień ufności do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera

  Przedmiotem badań Lyndów było zróżnicowanie agregatów społecznych.

  I faza badań (1924 – 25) w mieście Muncie w stanie Indiana. Początkowo dotyczyły problemu religijności w kontekście całokształtu życia społeczności lokalnej, końcowy etap dotyczył już wpływu industrializacji na życie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /2 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowiska społeczne jako funkcjonalne ekwiwalenty klas (S.Hradil)

  Środowiska społeczne sytuowane są w 2-wymiarowej przestrzeni. Określone są przez:

  przynależność członków do warstw dochodu i kwalifikacji (niższa, średnia, wyższa). Podwarstwa (odpowiednik podklasy) – ludzie biedni, wykluczeni.

  Rozróżnienie środowisk ze względu na to, jakim wartościom...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne koncepcje klas średnich i „nowa” klasa średnia

  Klasa średnia obejmuje ludzi zajmujących średnie pozycje na szczeblach hierarchii społecznej tj. między klasą wyższą i niższą. W tym rozumieniu występuje we wszystkich społeczeństwach, w których istnieje stratyfikacja.

  Współczesna socjologia pojęcie klasy średniej zawęża do kategorii, która...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /2 805

  praca w formacie txt

Do góry