Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest społeczeństwo organizacyjne. Przyczyny i skutki wzrastającego stopnia zorganizowania we współczesnych społeczeństwach

  Społeczeństwa przemysłowe już na początku naszego wieku nazwano "społeczeństwami organizacyjnymi", a ukształtowany przez wielkie organizacje typ osobowości - "człowiekiem organizacji".

  Wyróżnić można trzy etapy rozwoju struktur organizacji:

  1) Społeczeństwa pierwotne.

  Cechuje je brak podziału...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /4 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot badań socjologii pracy, socjologii przemysłu i socjologii organizacji

  Przedmiotem badań socjologii pracy są wszystkie te zjawiska, które bądź to wpływają na przebieg czynności pracy, bądź też są skutkami wykonywania pracy przez ludzi. Przykładowo są to m.in. następujące zagadnienia:

  społeczne skutki rozwoju techniki, społeczne skutki organizacji pracy, społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje badań socjologicznych

  Badania socjologiczne spełniają dwie funkcje :

  poznawczą, polegającą na opisie, wyjaśnianiu rzeczywistości i budowaniu jej teorii ,

  pragmatyczną, służącą do przewidywania i przekształcania rzeczywistości społecznej. Pragmatyczna funkcja socjologii realizuje się na dwa sposoby :

  – funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy wyjaśnianie zachowań ludzkich jest tym samym co rozumienie ich?

  Pojęcie rozumienia należy odróżnić od wyjaśniania (eksplanacji).

  Wyjaśnić jakieś zjawisko to znaczy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ono zachodzi.

  Zrozumieć jakiegoś człowieka, znaczy wczuć się w jego stan psychiczny. Rozumienie jest więc pogłębionym opisem „wewnętrznym”, a wyjaśnianie –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empatia, introspekcja, współczynnik humanistyczny – jako metody badań zachowań ludzi

  Empatia - wczuwanie się w stan psychiczny osób obserwowanych

  Współczynnik humanistyczny - obserwowanie rzeczywistości społecznej oczami innych ludzi. Twórcą tego pojęcia jest F.Znaniecki. Pisał on: "Podstawowym materiałem empirycznym dotyczącym jakiegoś ludzkiego działania jest doświadczenie samej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wewnętrznej i zewnętrznej obserwacji zachowań ludzi

  W metodologii badań socjologicznych wyróżnia się dwa sposoby obserwacji rzeczywistości społecznej - obserwację zewnętrzną i wewnętrzną.

  Obserwacja zewnętrzna wg S.Nowaka polega na rejestracji fizycznych lub biologicznych aspektów ludzkich zachowań np. przestrzenne przemieszczanie ludności, sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka na odległość

  Charakterystyka

  Zestaw technik komunikacyjnych i metod dydaktycznych pozwalających na prowadzenie efektywnego procesu nauczania z pominięciem bezpośredniego kontaktu z nauczycielem - trenerem. Ten sposób nauki rodzi wiele trudności wynikających przede wszystkim z konieczności odpowiedniego motywowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sprzedaży

  Charakterystyka

  Analiza sprzedaży zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących sprzedaży produktów wytwarzanych przez daną firmę w różnych przekrojach, np. raport o nowych klientach, którzy zostali pozyskani przez konkretnych przedstawicieli handlowych lub wielkość popytu na określone dobra...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka MSF

  Wprowadzenie

  Microsoft Solution Framework (MSF) został opracowany przez Microsoft Consulting Services. MSF stanowi renomowany standard i jest stosowany na całym świecie przy realizacji wszelkich dużych projektów prowadzonych z udziałem firmy Microsoft i innych partnerów. Metodologia MSF jest zgodna ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /4 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo obywatelskie

  Pojecie często pomijane przez współczesnych socjologów, uprawiane raczej przez dysydentów politycznych (Polska, Czechy, Węgry). Byli oni aktywną mniejszością, stąd zanik rozwoju teorii społeczeństwa obywatelskiego. Pojęcie to było słabo zdefiniowane, jako społeczeństwo bez gospodarki. Przyjmowane...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt

Do góry