Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czynniki wydajności pracy odkryte przez szkołę Human Relations

  We wcześniejszych teoriach organizacji i zarządzania przyjmowano założenie o pozytywnym związku między zadowoleniem z pracy z wydajnością - im pracownik jest bardziej zadowolony, tym bardziej wydajny.

  Zadowolenie rozumiane jako emocjonalna reakcja na zaspokojenie potrzeb miałoby skłaniać pracownika do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza szkoły Human Relations

  Organizacja pracy oparta na zasadach tayloryzmu stawała się w miarę wzrostu dobrobytu robotników coraz mniej funkcjonalna - spadała wydajność pracy, wzrastała płynność załóg i liczba absencji w pracy, nasilały się konflikty robotników z kierownictwem, wybuchały strajki na tle organizacji pracy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teza o związku zadowolenia z pracy z wydajnością. Interpretacje i krytyka

  Aby bodziec spowodował zachowanie człowieka, konieczne jest, aby przekształcił się w motyw, czyli w wewnętrzną pobudkę do działania, a następnie konieczna jest pozytywna postawa wobec określonego zachowania. Motywowanie ludzi do pracy sprowadza się zatem do zastosowania określonych bodźców, w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie bodźca, motywu, postawy i zadowolenia z pracy

  Bodziec jest to element zewnętrznego otoczenia człowieka, który może uruchomić proces motywacji do działania. Proces zewnętrznego oddziaływania na człowieka jednym lub zespołem bodźców nazywamy stymulacją. Np. bodźcem jest system wynagrodzenia, polecenie przełożonego itp.

  Motyw jest to wewnętrzna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści wynikające z partycypacji uczestników organizacji w ustalaniu celów organizacji

  Pracownik będzie mógł wykorzystać swój talent, wiedzę i przedsiębiorczość jeżeli będzie uczestniczył w ustalaniu celów organizacji. Będzie wtedy dążył do ich osiągnięcia, przez inicjatywę, kwalifikacje, przedsiębiorczość.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy stosunków międzyludzkich w biurokratycznym i w sieciowym modelu organizacj

  W biurokratycznym :

  Idealny kierownik nie przejawia uczuć wobec swoich podwładnych. Zarządza bezosobowo, bezstronnie, formalnie. Jest sprawiedliwy i skuteczny. Ludzie są czynnikiem energetycznym, uruchamiającym mechanizm.

  W sieciowym :

  Autorytet przełożonego oparty jest na umiejętności współpracy z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie racjonalności zarządzania w biurokratycznym i w sieciowym modelu organizacji

  Racjonalne zarządzanie w modelu biurokratycznym :

  Zadania, które są zbyt trudne dla pojedynczego człowieka, trzeba rozłożyć na elementarne operacje. Jeżeli zarządzanie przerosło możliwości jednostki, to trzeba je powierzyć wyspecjalizowanym ekspertom.

  Jest to organizacja bez ludzi.

  Racjonalne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez cele - geneza teorii i podstawowe zasady

  Punktem wyjścia zarządzania przez cele jest stwierdzenie, że w tradycyjnym modelu organizacji ludzie są niewykorzystywani w sposób należyty. Większość ludzi jest zdolna do bardziej odpowiedzialnej pracy, niż ta, którą wykonują. W koncepcji zarządzania przez cele uznano, że warunkiem rozwiązania tego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /3 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysfunkcje biurokracji

  Mechaniczne struktury organizacji powodują określone negatywne wzorce zachowań uczestników organizacji. Najczęściej dają się zauważyć następujące dysfunkcje biurokracji :

  Zahamowanie rozwoju osobowości uczestników organizacji.

  Biurokracja nie pozwala na pełny rozwój osobowości człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /3 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady biurokracji według teorii M. Webera

  Na model idealnej biurokracji składają się m.in. następujące zasady:

  a. Rozczłonkowanie celów organizacji na elementarne operacje.

  Zadania, które są zbyt trudne dla pojedynczego człowieka, trzeba rozłożyć na elementarne operacje.

  b. Standaryzacja metod zarządzania : działalność organizacji jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /2 659

  praca w formacie txt

Do góry