Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  JAKIE FUNKCJE REALIZUJE ZAKŁAD PRACY JAKO SYSTEM SPOŁECZNY?

  KAŻDY SYST. SPOL. PELNI SWOISTE WLASNE FUNKCJE , KTÓRE JEDNAK NIE MOGĄ PRZESZKADAZC W PELNIENIU FUNKCJI PRZEZ POSZCZEGOLNE JEGO ELEMENTY. MOŻNA WYROZNIC CO NAJMNIEJ 3 ZASADNICZE FUNKCJE SYST. SPOLECZNYCH :

  integracyjna – wyraża się w akceptacji określonych wartości w systemie które zbliżają ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM JEST I Z JAKICH ELEMENTÓW SKADA SIĘ SYSTEM SPOŁECZNY ZAKŁADU PRACY

  SYSTEM SPOLECZNY ZAKLADU PRACY TO UKLAD JEDNOSTEK I GRUP REALIZUJACYCH ZA POMOCA OKRESLONYCH SRODKOW ISTOTNE CELE EKONOMICZNO- SPOLECZNE NA GRUNCIE MNIEJ LUB BARDZIEJ TRWALEGO LADU ORGANIZACYJNEGO , WZAJEMNYCH STOSUNKOW I ZASAD POSTEPOWANIA.

  POSTAWOWE ELEMENTY SYST. SPOL. ZAKL. PRACY:

  cele i zadania (...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ WYWIAD, ANKIETĘ I POMIAR SOCJOMETRYCZNY

  WYWIAD - to metoda polegająca na przeprowadzeniu rozmowy z wybranym respondentem , w toku której próbuje się uzyskać jego odpowiedz na pewien zestaw pytań.

  WYWIAD JEST JEDNA Z NAJBARDZIEJ ELASTYCZNYCH I WNIKLIWYCH METOD BADAWCZYCH , POZWALAJACYCH SZYBKO SIEGNAC W PRZESZLOSC I ODTWORZYC SUBIEKTYWNA STRONE ZYCIA...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ METODY BADAŃ W SOCJOLOGII PRACY? SCHARAKTERYZOWAĆ OBSERWACJE JAKO METODĘ BADAŃ

  WYROZNIAMY METODY:

  I. OBSERWACJE

  II. WYWIAD

  III. ANKIETE

  IV. POMIAR SOCJOMETRYCZNY

  V. TESTY

  VI. MIESZANE I POSREDNIE

  OBSERWACJA - zalicza się pozornie do metod powszechnie stosowanych , ponieważ większość z nas uważa, ze ma określoną wiedze o zakładzie pracy zdobyta w rezultacie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY BADAŃ SOCJOLOGII. JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ ETAPY POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO

  METODY BADAN:

  Do najczęściej stosowanych metod badania socjologii pracy zaliczamy:

  obserwacje

  wywiad

  ankietę

  pomiar socjometryczny

  testy

  metody mieszane i pośrednie

  ETAPY POSTEPOWANIA BADAWCZEGO:

  Socjologia pracy opiera się na badaniach typu socjopsychologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM JEST PRACA W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM?

  Używając określenia „ praca” , należy pamiętać , ze jest to nazwa wieloznaczna , używana w języku potocznym i w nauce w rożnych znaczeniach:

  fizyki

  biologii

  prakseologii

  ekonomii

  PRACA W UJECIU SOCJOLOGII - to każda celowa czynność społecznie użyteczna lub społecznie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ PRZEDMIOT, ZAKRES I FUNKCJE SOCJOLOGII PRACY

  SOCJOLOGIA - jest jedną z nauk społecznych. Opisuje i wyjaśnia społeczne uwarunkowania i skutki społecznej działalności ludzi oraz stosunki społeczne miedzy zbiorowosciami i grupami społecznymi oraz wewnątrz nich:

  konflikty

  walkę

  współpracę

  współdziałanie

  SOCJOLOGIA – nauka...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do czego służy test socjometryczny

  Szczególnym rodzajem badań kwestionariuszowych jest test socjometryczny. Socjometria jest to technika badania stosunków międzyludzkich w zespołach. W szczególności tą techniką w prosty sposób można zbadać uczucia, jakie ludzie w określonym zespole żywią wobec siebie nawzajem takie, jak poważanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do czego służą pytania filtrujące

  Ze względu na rodzaj informacji, jakie dostarczają pytania S. L. Payne wyróżnił* :

  Pytania o fakty

  Pytania o wiedzę 

  Pytania o źródła wiedzy.

  Pytania o opinię lub postawę. 

  Pytania o motywy.

  Pytania o sugestie (konsultacyjne). 

  Metryczka

  Pytania można...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady pytań otwartych i zamkniętych

  Ankieta to kwestionariusz, który został opracowany w taki sposób, iż obywa się całkowicie bez pośrednictwa osoby trzeciej, bądź też, w przypadku, kiedy posługujemy się ankieterami, funkcje ich polegają na możliwie wiernym i dosłownym przekazywaniu treści pytania w jedną stronę, a treści odpowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /3 179

  praca w formacie txt

Do góry