Studia /78 798 prac/

 • Ocena 5.0

  Przedmiot i zakres socjologii. Socjologia a wiedza potoczna

  Socjologia - termin ten został wprowadzony do języka naukowego przez francuskiego filozofa Augusta Comte’a. Termin socjologia oznacza dosłownie naukę o społeczeństwie.

  Przedmiotem tej nauki są a nawet jest:

  przyczyny, charakter, następstwa relacji międzyludzkich oraz mniej lub bardziej trwałych...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO UDZIAŁU W ŻYCIU KULTURALNYM

  Deklaracja Uniwersalna (art. 27), Pakt Ekonomiczny (art.. 15)

  Deklaracja formułuje prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. Ponadto formułuje prawo każdego człowieka do ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /2 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO NAUKI

  Deklaracja Uniwersalna (art.. 26), Pakt Ekonomiczny (art. 13 i 14).

  Art. 26 Deklaracji stwierdza, że „każdy człowiek ma prawo do nauki”. Art. 55 Karty NZ przewiduje poparcie przez ONZ międzynarodowej współpracy na polu kulturalnym i wychowawczym w celu stworzenia warunków stabilizacji i dobrobytu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /4 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO KORZYSTANIA Z NAJLEPSZEGO STANU ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO

  Pakt Ekonomiczny (art. 12), Karta Socjalna (art. 11), Deklaracja Uniwersalna (art. 25).

  Deklaracja Uniwersalna w art. 25 mówi jedynie o „stopie życiowej zapewniającej zdrowie” oraz o „opiece lekarskiej”. Pakt Ekonomiczny uznaje prawo każdej osoby do korzystania z najlepszego stanu zdrowia fizycznego i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /3 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO ODPOWIEDNIEGO POZIOMU ŻYCIA

  Deklaracja Uniwersalna (art. 25), Pakt Ekonomiczny (art.11), Karta Socjalna (art. 14), Karta Narodów Zjednoczonych (art. 55).

  Pakt przewiduje obowiązek państw do uznania prawa każdego człowieka i jego rodziny ,,do odpowiedniego poziomu życia”, obejmującego odpowiednie pożywienie, odzież, mieszkanie i prawo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /3 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO RODZINY DO OCHRONY I POMOCY

  Prawo to reguluje Deklaracja Uniwersalna (art. 25), Pakt Ekonomiczny (art. 10), Karta Socjalna (art. 7, 8, 16,17).

  Ochronie materialnych interesów rodziny służą konwencje, które dotyczą polityki socjalnej.

  W celu ochrony macierzyństwa Pakt przewiduje szczególną opiekę nad matką „ w rozsądnym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /4 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

  Deklaracja Uniwersalna (art.25), Pakt Ekonomiczny (art. 9), Karta Socjalna (art. 12).

  1) stworzyć lub utrzymać system zabezpieczenia społecznego;

  2) utrzymać go na zadowalającym poziomie;

  3) dążyć do stopniowego podnoszenia poziomu zabezpieczenia społecznego;

  4) podjąć kroki, aby w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO ODPOWIEDNICH WARUNKÓW PRACY

  Deklaracja Uniwersalna (art. 23 i 24), Pakt Ekonomiczny (art. 7), Karta Socjalna (art. 2, 3, 4), Konstytucja ( art. 68, 70).

  Deklaracja mówi o ,,odpowiednich i zadowalających” warunkach pracy, natomiast oba traktaty o warunkach ,,sprawiedliwych”, przy czym Pakt dodaje jeszcze ,,korzystne”. Takie warunki pracy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /7 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO PRACY

  Prawo do pracy reguluje Deklaracja Uniwersalna (art.23 pkt.1 ), Pakt Ekonomiczny (art.6), Karta Socjalna (art.1,9,10), Konstytucja RP (art.68).

  Deklaracja uniwersalna stanowi że każdy człowiek ma prawo do pracy oraz do swobodnego jej wyboru, jak również prawo do ochrony przed bezrobociem. Podobnie Pakt...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE

  Nie łatwo zdefiniować prawa należące do grupy socjalnej i ekonomicznej. Spotykane określenia nie zawsze spełniają warunki poprawnej definicji i nie są jednakowo rozumiane. Najogólniej można by je określić jako uprawnienia jednostki do korzystania z warunków gospodarczych, bytowych i kulturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /3 789

  praca w formacie txt

Do góry