Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wieś i miasto jako terytorialne struktury społeczne

  Wieś tradycyjna:

        • rodzina wielka np. wieś składa się z kilku dużych rodzin

  model rodziny producenckiej – rodzina jest w stanie zaspokoić większość swoich potrzeb

  daleko posunięta osobowość kulturowa – zwyczaje obyczaje, przywiązanie do tradycji, specyficzne znaczenie przyrody ma...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w modelu rodziny. Rodzina tradycyjna i współczesna

  Model rodziny tradycyjnej:

  była to rodzina wielopokoleniowa, mieszkająca pod jednym dachem i prowadząca wspólne gospodarstwo domowe

  w rodzinie tej ma miejsce ważny podział ról – ojciec zdobywa środki do życia, troszczy się o bezpieczeństwo rodziny, matka wychowuje dzieci i zajmuje się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy i funkcje rodziny

  Rodzina – to podstawowa grupa społeczna, najliczniejsza w każdym społeczeństwie

  Typy rodziny

  a) ze względu na stopień pokrewieństwa

  - rodzina mała

  - pełna – małżeństwo + dzieci

  - niepełna – matka, lub ojciec + dzieci

  - poszerzona – to rodzina trzypokoleniowa, składająca się z dzieci, rodziców...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy tłumu. Przyczyny formowania się tłumów

  Tłum – jest przelotnym zgromadzeniem największej ilości ludzi na przestrzeni dopuszczającej bezpośredni kontakt, reagujący bardzo intensywnie na kompromisy w sposób bardzo podobny a nawet identyczny

  a) Cechy tłumu

  - amorficzność – bez kształtu, jest nie zorganizowany, jedyna instytucja przywódcza

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje publiczności i ich rola w życiu społecznym

  Publiczność – to zbiór wyodrębniony za podstawie wspólnych zainteresowań

  publiczność zebrana – to zbiór zgromadzonych w jednym miejscu, wspólnie zainteresowanych jakimś wydarzeniem

  Występuje ona w dwóch postaciach:

  zbiegowisko – to publiczność zebrana w sposób spontaniczny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne znaczenia pojęcia biurokracja. Organizacje biurokratyczne a organizacje alternatywne

  biurokracja to ociężała machina

  biurokracja to pewien rodzaj organizacji, prowadzący do racjonalizacji, który osiąga skuteczność dzięki rygoryzmowi

  ORGANIZACJA BIUROKRATYCZNA

  bardzo ściśle określone zadania poszczególnych jej członków, praca jest wykonana zgodnie z przepisami...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja jako postać grupy celowej. Cechy organizacji

  Organizacja – jest to grupa wtórna formalna, powołana do realizacji jakiegoś wyraźnie określonego celu

  Podział organizacji

  - zrzeszeniowe – powstają w wyniku porozumiewania się ludzi, którzy łączą się w określonym celu np. partia polityczna

  - stanowione – powstają w wyniku odgórnych, np. urzędy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola grup w życiu społecznym

  grupy społeczne są płaszczyzną socjalizacji jednostek ludzkich – tzn. w grupach tych ludzie uczą się jak żyć w społeczeństwie, ludzie szukają tu wzorów nawet poza swoim otoczeniem, np. grupy odniesienia

  grupy społeczne kształtują zachowanie zbiorowe ludzi i w ten sposób modyfikują je...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości wewnątrzgrupowe

  Wartość

  to idee, rzecz materialna lub niematerialna, myśl, osoba jednostki, dążenie do ich zdobycia uznaje za przymus, poczucie spełnionego obowiązku są niezbędne do wewnętrznej spoistości grupy

  to podstawowy czynnik integracji, dobro wspólne, wokół którego skupia się grupa

  to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład osobowy i struktura grupy społecznej

  każda grupa składa się z określonej liczby osób

  jednostki należą zazwyczaj z własnej woli, czasem z przymusu, np. wojsko

  uczestnictwo ma charakter pluralistyczny

  grupa jest zazwyczaj dożywotnia, można ją opuścić lub zostać z niej usuniętym

  członkowie są w pewny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /3 479

  praca w formacie txt

Do góry