Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje grup etnicznych

  Grupa etniczna – zbiorowość najczęściej zamieszkująca wspólne terytorium, postrzegana zarówno przez siebie jak i innych, jako różna od innych.

  Związek rodowy (klan) – to taka zbiorowość u podstaw której leżą cechy biologiczne. Oparta na więziach krwi, ale nie rodzina, i związana wspólną kulturą...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, rodzaje i czynniki ruchliwości społecznej

  Ruchliwość społeczna- to zmiana pozycji społecznej w tej samej lub też zmiana polegająca na przeniesieniu się do innej zbiorowości i zajęciu tam innej pozycji – zmieniać pozycję mogą jednostki i grupy społeczne

  Ruchliwość pionowa – (wertykalna) – to zmiana pozycji w układzie hierarchicznym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy i główne interpretacje struktury klasowo – warstwowej

  Charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem. Wyróżniamy dwie zasadnicze sposobu interpretacji podziału społecznego :

  teorie klas społecznych

  teorie stratyfikacji

  Ad. 1 Podstawowa kategoria: klasa społeczna

  Ad. 2 Podstawowa kategoria: warstwa społeczna

  Wg Marksa o podziale decyduje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia zawodów i jej społeczne korelaty

  Klasyfikacja zawodu – podział na zawody jest sprawa obiektywną, ale granica między zawodami bywają płynne. Charakter czynności zawodowych mieszczący się w jednej roli zawodowej może mieć różny zakres. Postęp technologiczny powoduje, że pojawiają się nowe czynności zawodowe, które układają się w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zawodu. Proces profesjonalizacji pracy

  Zawód – to spójny i wyodrębniony system trwale wykonywanych czynności skierowanych na tworzenie dóbr i usług, które są wykorzystywane przez inne osoby i dających podstawę utrzymania. Do wykonywania zawodu są potrzebne kwalifikacje.

  Nie będzie zawodem praca gospodyni domowej, bo nie ma zysku z pracy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodzież jako kategoria społeczna

  Młodzież – to kategoria socjologiczna w rozwoju biologicznym człowieka 12-14

  Młodością – nazywamy przejście od dzieciństwa do początku fazy dojrzewania

  Młodość jest zjawiskiem socjologicznym. Grupa ludzi przeżywająca młodość to młodzież – są to ludzie po pokwitaniu, dojrzali seksualnie, ale...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wieku populacji i jej społeczne konsekwencje

  Ważną cechą społeczną, która określa możliwości potrzeby populacji w wielu dziedzinach życia jest wiek i jego struktura. Na podstawie owej cechy można określić:

  przewidywalne zmiany w liczebności populacji

  wielkość podaży na rynku pracy

  potrzeby w zakresie edukacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne aspekty zróżnicowania populacji pod względem płci

  Najlepsza sytuacja jest wtedy gdy na 100 mężczyzn przypada 100 kobiet

  Płeć – jest to zespół właściwości charakteryzujących organizmy osobników męskich i żeńskich i przeciwstawiających je sobie wzajemnie

  Cechy:

  fizyczne – kobiety bardziej odporne na ból, mężczyźni górują fizycznie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem wzrostu populacji

  Populacja - to ogólna liczba ludzi zamieszkujących dane terytorium

  Wielkość populacji – wywiera duży wpływ na społeczeństwo, gdyż może być czynnikiem dynamizującym życie społeczne i może tworzyć trudne problemy społeczne

  Thomas Malthius – ekonomista, twierdził, że rozwój populacji odbywa się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i cechy społeczności lokalnych. Funkcje społeczności lokalnych

  Społeczności lokalne – cechy społeczności lokalnych:

  wyodrębnione terytorium zamieszkałe przez określoną liczbę osób – np. może być to kamienica lub miasto, trudno jest ustalić górną granice, ale określa się ją przez możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt

Do góry