Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Planowanie wewnątrzwydziałowe

  Charakterystyka

  Zagadnienie planowania wewnątrzwydziałowe dotyczy wewnątrzwydziałowego przepływu produkcji. Związane jest z istnieniem planów kwartalnych i miesięcznych danego wydziału, które stanowią podstawę do planowania wewnątrzwydziałowego. Ten rodzaj planowania występuje w przedsiębiorstwach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System monetarny

  Charakterystyka

  System monetarny to zbiór reguł, instytucji i praktyk, które regulują relacje walutowe w skali międzynarodowej. W obecnym kształcie został zapoczątkowany w Bretton**Woods, porozumienie podpisane w lipcu 1944 roku w USA, które zawierało trzy charakterystyczne zlecenia**

  a)waluty powinny...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System monetarny

  Charakterystyka

  System monetarny to zbiór reguł, instytucji i praktyk, które regulują relacje walutowe w skali międzynarodowej. W obecnym kształcie został zapoczątkowany w Bretton**Woods, porozumienie podpisane w lipcu 1944 roku w USA, które zawierało trzy charakterystyczne zlecenia**

  a)waluty powinny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek dla bezrobotnych

  Charakterystyka

  Zasiłki dla bezrobotnych to forma pomocy socjalnej dla osób bezrobotnych. Działania państwa dotyczące bezrobocia podzielić bowiem można na cześć aktywną i pasywną. To właśnie w skład tej drugiej części wchodzą zasiłki dla bezrobotnych, które stanowią najważniejszą formę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek dla bezrobotnych

  Charakterystyka

  Zasiłki dla bezrobotnych to forma pomocy socjalnej dla osób bezrobotnych. Działania państwa dotyczące bezrobocia podzielić bowiem można na cześć aktywną i pasywną. To właśnie w skład tej drugiej części wchodzą zasiłki dla bezrobotnych, które stanowią najważniejszą formę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena bilansowa

  Charakterystyka

  Wycena bilansowa jest zjawiskiem rachunkowym dotyczącym aktywów i pasywów. Zjawisko to jest zabiegiem mającym na celu ustalenie wartości bilansowej składników aktywów i pasywów. Wartość bilansowa jest wartością pomniejszoną o łączne odpisy amortyzacyjne oraz łączną kwotę odpisów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek macierzyński

  Charakterystyka

  Zasiłek macierzyński jest to jeden z wielu zasiłków. Wypłacany jest przez pracodawcę, który zobowiązany jest do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasiłek wypłacany jest w trakcie urlopu macierzyńskiego w okresie wypłat w miejscu zatrudnienia przez okres:

  16 tygodni przy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /4 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek macierzyński

  Charakterystyka

  Zasiłek macierzyński jest to jeden z wielu zasiłków. Wypłacany jest przez pracodawcę, który zobowiązany jest do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasiłek wypłacany jest w trakcie urlopu macierzyńskiego w okresie wypłat w miejscu zatrudnienia przez okres:

  16 tygodni przy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /4 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki osobiste

  Charakterystyka

  Podatki osobiste - to podatki bezpośrednio związane z osobą podatnika i z jego cechami.

  Wśród nich możemy wyróżnić:

  podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek powszechny o charakterze osobistym, obciążone są nim dochody osiągane przez osoby fizyczne. Podstawą opodatkowania jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /6 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki osobiste

  Charakterystyka

  Podatki osobiste - to podatki bezpośrednio związane z osobą podatnika i z jego cechami.

  Wśród nich możemy wyróżnić:

  podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek powszechny o charakterze osobistym, obciążone są nim dochody osiągane przez osoby fizyczne. Podstawą opodatkowania jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /6 574

  praca w formacie txt

Do góry