Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Aukcja holenderska

  Charakterystyka

  Aukcja holenderska (zwana również mechaniczną lub zegarową) to rodzaj aukcji gdzie podawane są dwie ceny: minimalna oraz wywoławcza (przeważnie dużo wyższa od poprzedniej). Ceny te są podawane przez sprzedającego przed rozpoczęciem aukcji. Uczestnicy znają tylko cenę wywoławczą, od...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /4 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcja holenderska

  Charakterystyka

  Aukcja holenderska (zwana również mechaniczną lub zegarową) to rodzaj aukcji gdzie podawane są dwie ceny: minimalna oraz wywoławcza (przeważnie dużo wyższa od poprzedniej). Ceny te są podawane przez sprzedającego przed rozpoczęciem aukcji. Uczestnicy znają tylko cenę wywoławczą, od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /4 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność podaży

  Charakterystyka

  Elastyczność podaży jest miarą względnej (procentowej) zmiany podaży wywołanej względną zmianą określonego czynnika wpływającego na podaż. Informuje o wrażliwości podaży na zmiany czynników ją kształtujących.

  Dana jest wzorem:

  <math\epsilon_{xS}=\frac{\Delta...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyt jakości

  Ogólna charakterystyka metody

  W systemie zarządzania jakością, a także w innych systemach zarządzania opartych na normach ISO (zarządzania środowiskowego|zarządzanie środowiskowe, zarządzania bezpieczeństwem pracy|bezpieczeństwem pracy, zarządzania bezpieczeństwem informacji|bezpieczeństwem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /16 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ankieta

  Charakterystyka

  Ankieta - najczęściej stosowana metoda gromadzenia informacji w badaniach marketingowych. Jest to kwestionariusz zawierający pytania dotyczące określonego lub badanego tematu, wykorzystywany zwykle w badaniach społecznych zjawisk masowych. Ankieta to także zbiór standaryzowanych technik...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie w średniowieczu

  Charakterystyka Działalność cechów średniowiecznych

  Wysoce rozwinięte manufaktury z XIX mają swoje historyczne początki w późnym średniowieczu. Pierwsze statuty polskich grup rzemieślniczych tej samej branży pochodzą już z drugiej połowy XIII wieku. Natomiast ich znaczny rozrost obserwujemy od XIV...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /3 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lista pytań audytowych

  Charakterystyka

  Lista pytań audytowych - jest to zbiór pytań na które audytor zbiera odpowiedzi w trakcie przygotowania i prowadzenia audytu. Zamiennie do listy pytań audytowych stosuje się nazwy: lista pytań pomocniczych oraz check-lista. Taka lista stanowi dużą pomoc dla osoby przeprowadzającej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza interesariuszy (Zarządzanie projektami)

  Charakterystyka

  Analiza interesariuszy jest jedną z faz etapu analizy realizowanego w PCM|metodyce PCM. Etap ten analizuje istniejącą sytuację, aby opracować i wizja|wizję sytuacji pożądanej w przyszłości i wybrać odpowiednie strategie, które pomogą nam to osiągnąć. Podstawą jest założenie, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywa obrotowe

  Charakterystyka

  Aktywa obrotowe rozumie się tę część aktywów jednostki, które w przypadku:

  aktywów rzeczowych, - są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /6 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacyjne zarządzanie projektami

  Charakterystyka

  Adaptacyjne zarządzanie projektami (ang. Agile Project Management, APD) to zbiór różnych metodyk, określanych jako zwinne bądź lekkie, i narzędzi stosowanych w zarządzaniu złożonymi i innowacyjnymi projektami - głównie informatycznymi (m.in. w zakresie inżynierii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 411

  praca w formacie txt

Do góry