Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Definicja zarządzania strategicznego

  Charakterystyka

  Zarządzanie strategiczne jest rozumiane jako proces informacyjno-decyzyjny, który jest wspomagany zarządzania|funkcjami planowania, organizacji, motywacji i kontroli. Jego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju, ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania R. Van. Frederikslusta

  Charakterystyka

  R. van Frederikslust jest autorem modelu analizy dyskryminacyjnej, powstałego w roku 1978 i służącego do predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Swoją analizę przeprowadził na próbie 40 przedsiębiorstw holenderskich, spośród których 20 stanowiły jednostki wypłacalne i 20 -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /3 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania R. Van. Frederikslusta

  Charakterystyka

  R. van Frederikslust jest autorem modelu analizy dyskryminacyjnej, powstałego w roku 1978 i służącego do predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Swoją analizę przeprowadził na próbie 40 przedsiębiorstw holenderskich, spośród których 20 stanowiły jednostki wypłacalne i 20 -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /3 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

  Definicja

  Uchwała budżetowa jest aktem prawnym podejmowanym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zachowaniem wymogów procedury budżetowej, który zawiera regulację podstawowych zagadnień finansów jednostki samorządu terytorialnego w roku kalendarzowym.

  Z punktu widzenia art. 184...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /5 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązanie wzajemne

  Zobowiązania wzajemne

  Zobowiązanie wzajemne, inaczej zwane dwustronnym, zgodnie z kodeksem cywilnym powstaje występuje, gdy osoby, lub podmioty gospodarcze na podstawie zawartej między nimi umowy są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami.

  Umowa wzajemna

  Umowa jest wzajemna, wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura produktu

  Definicja produktu

  Produkt jest to każdy obiekt wymiany rynkowej, a także wszystko to, co jesteśmy w stanie zaoferować na rynku. Może być to zarówno dobro materialne, usługa, idea, miejsce jak i organizacja. Produkt powinien zapewniać kupującym określone korzyści, tj. posiadać zdolność do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 14001

  Charakterystyka

  Wieloletnia masowa produkcja bez zwracania uwagi na niszczenie środowiska naturalnego sprawiła, iż pod koniec dwudziestego wieku stajemy przed bardzo trudnymi problemami ochrony tego, co jeszcze pozostało. Organizacje ekologiczne wymogły na rządach wprowadzanie opłat i kar za korzystanie ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 14001

  Charakterystyka

  Wieloletnia masowa produkcja bez zwracania uwagi na niszczenie środowiska naturalnego sprawiła, iż pod koniec dwudziestego wieku stajemy przed bardzo trudnymi problemami ochrony tego, co jeszcze pozostało. Organizacje ekologiczne wymogły na rządach wprowadzanie opłat i kar za korzystanie ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód narodowy

  Definicja

  Dochód narodowy lub też Produkt Narodowy Netto (PNN) w cenach czynników wytwórczych, to miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników, uwzględniająca...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja

  Charakterystyka

  PROMOCJA - (łac. promoveo poruszać się) - jest to sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, który ma się przyczynić do zwiększenia popytu na wyroby przedsiębiorstwa i zmniejszenia elastyczności tego popytu. Jest marketingowym przedsięwzięciem obejmującym szereg działań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /4 941

  praca w formacie txt

Do góry