Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Proste narzędzia analizy dokumentów kandydatów

  Charakterystyka

  Proste narzędzia analizy dokumentów kandydatów jest to jeden ze sposobów badania przydatności kandydatów do pracy w czasie wstępnej selekcji tzw. odsiewu (screening) na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydatów tj. podanie, życiorys ze zdjęciem, świadectwa szkolne, świadectwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /7 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt future

  Charakterystyka

  Kontrakt future- kontrakt ten jest odmiana kontraktu forward- czyli umowy zawartej w danym momencie, a obejmującej dostawę towaru w określonym terminie w przyszłości po cenie uzgodnionej w chwili zawierania umowy ( Robert W. Kolb 1997, s.33).

  Różnicą, jaka występuje między kontraktami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza diagnostyczna

  Projektowanie jest ważnym aspektem zarządzania działalnością organizacji. A.P. Muhlemann, J. Oakland i K. Lockyer definiują je jako "przekładanie wymagań na język zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych, w odpowiedniej postaci do wykorzystania podczas wytwarzania lub użytkowania" (A.P. Muhlemann, J...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /19 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekoturystyka

  Charakterystyka

  Ekoturystyka ( ecotourism) to rodzaj turystyki, która jest realizowana w oparciu o różne formy poprzez odseparowanie człowieka z aglomeracji i utraty medialnych zdobyczy technicznych ( radio, telewizja, telefon itp.) To również koncepcja turystyki zrównoważonej, wyróżnia się tym, że...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /2 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOVA

  Charakterystyka

  Swoją nazwę, teoria Anova bierze od pierwszych liter angielskiego sformułowania: ANalysis Of Ariance.

  Metoda ta została opracowana w larach dwudziestych przez R. Fishera. Analizę wariancji stosuję się do testowania hipotezy o różnicy pomiędzy kilkoma średnimi. Innymi słowy ANOVA...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie

  Charakterystyka

  Zatrudnienie - w szerokim ujęciu znaczenia tego słowa rozumiane jest jako pracę, zajęcie, czynność, a wąskim znaczeniu - pracę osób, których stosunek do pracodawcy jest jest oparty na najmu|umowie najmu, mianowania lub współużytkowaniu środków produkcji.

  Zatrudnienie wyraża więc...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie

  Charakterystyka

  Zatrudnienie - w szerokim ujęciu znaczenia tego słowa rozumiane jest jako pracę, zajęcie, czynność, a wąskim znaczeniu - pracę osób, których stosunek do pracodawcy jest jest oparty na najmu|umowie najmu, mianowania lub współużytkowaniu środków produkcji.

  Zatrudnienie wyraża więc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kenetha Arrowa teoria przedsiębiostwa

  Definicja

  Teoria przedsiębiorstwa K. Arrowa opiera się na zawodności rynku. Z punktu widzenia tej teorii celem jest minimalizacja kosztów redukcji zawodności rynku przez przedsiębiorstwo, państwo i konsumentów. Współtwórcą teorii jest K.Arrow wraz z G.Debreu.<br<br

  Charakterystyka Zgodnie z...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /4 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitalizacja odsetek

  Charakterystyka

  Kapitalizacja odsetek jest to powiększanie kapitału poprzez dopisanie odsetek , które zostały wygenerowane przez ten kapitał inaczej przekształcenie odsetek w kapitał. Czas, po którym następuje dopisanie odsetek do kapitału, nazywamy okresem kapitalizacji lub okresem konwersji.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowód księgowy

  Charakterystyka

  Dowody księgowe to dokumenty stanowiące podstawę księgowania, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające - zgodnie z ustawą o rachunkowości - niezbędną treść.

  Dokument jest pojęciem znacznie szerszym, obejmuje zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /4 462

  praca w formacie txt

Do góry