Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZYRODNICZE PODSTAWY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

  Warunki przyrodnicze wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. Udział każdej jednostki w życiu społ. zależy od budowy jego organizmu, od zachodzących w nim procesów fizjologicznych, mechanizmu dziedziczenia cech popędów , potrzeb , odruchów i skłonności:

  biologiczne - najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE SOCJOTECHNIKI

  1) manipulacyjna – charakteryzuje się tym, że instytucje stojące nad zbiorowościami (dyrektor, prezydent) narzucają określone rozwiązania, system bodźców i w ten sposób wywołując reakcje przystosowawcze zmieniają zbiorowości w kierunku przez nich narzuconym. Powiązane jest z modelem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie stron

  Charakterystyka

  Pozycjonowanie stron (ang. Search engine optimization - SEO, Web Positioning), jak sama nazwa wskazuje, polega na uzyskaniu jak najwyższej pozycji danej strony w internetowa|wyszukiwarce dla wybranych słów kluczowych.

  Olbrzymia ilość witryn, internetowy|portali czy serwisów sprawia, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.09.2011 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie stron

  Charakterystyka

  Pozycjonowanie stron (ang. Search engine optimization - SEO, Web Positioning), jak sama nazwa wskazuje, polega na uzyskaniu jak najwyższej pozycji danej strony w internetowa|wyszukiwarce dla wybranych słów kluczowych.

  Olbrzymia ilość witryn, internetowy|portali czy serwisów sprawia, że...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.09.2011 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA EKSPERYMENTU

  Nazwa eksperyment społ. stosowana jest również w odniesieniu do prób realizacji róznych przemian np. kulturalnych lub gospodarczych. W takich przypadkach socjolog ma prześledzić wpływ np. nowo powstałej szkoły wyższej na zycie kulturalno – oświatowe miasta, oraz poglądów mieszkańców na przydatność...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE SOCJOLOGII

  A)diagnostyczna –diagnoza społ., powinna dawać nam możliwość prawidłowego wyboru działań ekonomicznych,

  B)prognostyczna (przewidywania) – na podstawie badań musimy przewidzieć zachowania społeczeństwa po wybranej, naszej decyzji,

  C)socjotechniczna – polega na podejmowaniu praktycznych działań...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek organizacji

  Definicja

  Wizerunek organizacji jest to postrzegany przez odbiorców obraz organizacji, produktu, oraz jej oferty, inaczej mówiąc jest to odbicie tożsamości organizacji w świadomości odbiorców. Podstawą zarówno wizerunku jak i tożsamości organizacji jest jej misja. Misja w skomasowany sposób przedstawia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /5 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMOWE UJĘCIE MIASTA. TRUDNOŚCI SYSTEMOWEJ ANALIZY MIASTA

  Pojawiło się już na przełomie XVIII i XIX w. (Kant, Scheling, Hegel). W socjologii miasta pojawiło się w nurcie neoekologicznym , a zwłaszcza u O. D. Duncana w jego koncepcji ekosystemu. Ujęcie systemowe stosowali również: Mc Louhgin, Milsum, Sharpe i inni. Z polskich badaczy: B. Jałowiecki i W.Misiak...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /7 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA FRANCUSKA M. CASTELLSA I AKCENT NA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNO - PRZESTRZENNE, ANGLIA - USA (HARWEY, PAHL)

  1. Współcześnie nie ma miasta jako oddzielnej jednostki osadniczej i nie można jej wydzielić,można mówić tylko o pewnych jednostkach osadniczych typu miejskiego(osiedla dzielnice aglomeracje)

  2. Nie ma miejskości jako określonego stylu życia

  3. Miasto jest przestrzenną formą zbiorowej konsumpcji czy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOLOGICZNA SZKOŁA KONTINUUM MIEJSKO - WIEJSKIEGO. MIASTO JAKO STYL ŻYCIA (WIRTH, SOROKON, RADFIELD, ZIMMERMAN, RIESMAN)

  1. Miasto jest teraz najwyższą forma rozwoju społeczeństwa globalnego,czyli urbanizacji przestrzenno-demogr.

  2. Urbanizacja ta pociąga za sobą upowszechnianie nowego miejskiego stylu życia.

  3. Miasto to pewna forma osadnicza .Cechuje ją duża liczba,gęstość zamieszkałej tam ludności.

  4. Cechy te...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt

Do góry