Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW Z ZAKŁADEM PRACY

  Zakład pracy jest typowym miejscem wspólnego działania ludzi, a sam fakt wspólnej pracy jest tym co łączy współpracujących ludzi. Wspólna praca stwarza także wiele okazji do przeciwstawienia się jednych ludzi drugim, powstaje konflikt.

  Takie rozwiązanie jest możliwe gdy między stronami istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY SPOŁECZNE I WARTOŚCI JAKO ELEMENTY SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Działania jednostek i grup społecznych, tworzących społeczną strukturę organizacji, zdeterminowane są również występującymi w środowisku pracy społecznymi normami i wartościami.

  Normy społeczne to: formalne lub nieformalne usankcjonowane przepisy określające w jaki sposób powinien zachować się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI PRAC I ICH RODZAJE

  Środowisko pracy to inaczej warunki pracy.  

  Warunki pracy to ogół elementów i cech obiektywnej sytuacji towarzyszącej pracownikom zakładu pracy, w której realizują oni zadania przedsiębiorstwa, a które określają ogólne położenie ludzi, kształtują charakter pracy, w konsekwencji oddziaływują na ich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLE KIEROWNICZE

  Tradycyjne i współczesne koncepcje stylów kierowania. Powszechnie przyjmuje się, że tworzenie właściwych stosunków między przełożonymi a podwładnymi jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej subtelnych społecznych problemów pracy. Zasady na podstawie których wartościuje się te stosunki zmieniały...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLE SPOŁECZNE W ZAKŁADZIE PRACY I CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE ICH REALIZACJĘ

  Jedną z najważniejszych cech społecznej organizacji przedsiębiorstwa i grup społecznych jest podział pracy czyli zróżnicowanie ról społecznych.

  Rola w ramach organizacji formalnych wyróżnia się według różnorodnych kryteriów np.:

  1. Ze względu na udział w procesach zarządzania (role kierownicze i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁAD PRACY JAKO SYSTEM SPOŁECZNY

  Jest to system złożony z ról społecznych w zakładzie pracy ( role pracownicze, kierownicze).

  Czy zakład pracy pełni tylko funkcję o charakterze produkcyjnym:

  1) funkcje o charakterze integracyjnym instytucje w zakładzie pracy swoim działaniem powodują że pracownicy zauważają że realizując cele...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA STRUKTURALNO - FUNKCJONALNA ZAKŁADU PRACY

  Istotą analizy jest rozpatrywanie z jednej strony elementów systemu społ. Element organizacji społ. a z drugiej funkcji realizowanych przez ten system. Elementy składowe:  

  1. Analiza interorganizacyjna - istotą jest ustalenie zbieżności i rozdźwięków występujących między organizacją formalną, a...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁAD PRACY JAKO GRUPA SPOŁ. I JEJ SPOŁ. ORGANIZACJA

  1. Zakład pracy ujmuje się jako grupę społeczną. Podstawowe cechy to: stosunek prawny jest uregulowany instytucjonalnie.

  2. Grupa ta jest oddzielona od innych zbiorowości, świadczy o tym minimum wpisanie na listę załogi, zakład ma swoją nazwę, w grupie tej wytwarza się świadomość „my”.

  3. Można...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAWA ZBIOROWOŚCI. MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA GRUPY NA JEDNOSTKI

  Każda zbiorowość narzuca wzory zachowania się w różnych okolicznościach, reguły moralne i poczucie tego co przyzwoite a co niestosowne. Elementem dokonującym modyfikacji i kształtowania osobowości jest proces socjalizacji .Jest to proces wzajemnych oddziaływań jednostki i jej środowiska społ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA SPOŁECZNA I JEJ ELEMENTY SKŁADOWE

  Co najmniej 3 osoby powiązane systemem stosunków uregulowanych instytucjonalnie posiadających niektóre wspólne wartości, cele, i odmienne od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności.

  Grupa społeczna powstaje wtedy, gdy pewna zbiorowość ma do zrealizowania wspólny cel , którego osiągnięcie wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt

Do góry