Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Prognozowanie przychodów i kosztów

  Charakterystyka

  Stanowi ono przewidywany poziom sprzedaży oraz kosztów zależny od strategii marketingowej i przyjętych założeń dotyczących otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Jest systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /6 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetwarzanie informacji

  Definicja

  Jest to działanie polegające na zastosowaniu szeregu metod i procedur transformacji informacji zgodnie z wcześniej określonymi potrzeb informacyjnych|potrzebami informacyjnymi kierownictwa. Typowymi przykładami procedur transformacji informacji są: agregacja informacji, dezagregacja, wyszukiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty produkcji

  Kosztami są ceny, jakie firma musi zapłacić, jeżeli chce uzyskać budynki, maszyny, materiały, siłę roboczą, usługi do prowadzenia własnej działalności związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i finansowaniem wielkości produkcji.

  Klasyfikacje kosztów

  Koszty mogą stanowić narzędzie rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Bazylejski

  Charakterystyka

  Komitet Bazylejski Nadzoru Bankowego (zwany też Komitetem Cooka - od nazwiska pierwszego prezesa) zajmuje się opracowywaniem standardów nadzoru dotyczących międzynarodowego wymiaru działalności banków.

  Geneza

  Komitet Bazylejski powstał pod koniec 1974 roku, z inicjatywy prezesów banków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja wielkości zamówienia

  Charakterystyka

  Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja wielkości zamówienia

  Charakterystyka

  Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja wielkości zamówienia

  Charakterystyka

  Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co warto wiedzieć o pracodawcy

  Jedną z pierwszych czynności poszukującego pracy jest zebranie informacji o interesującej go firmie, czyli przeprowadzenie małego wywiadu gospodarczego. Zaniedbanie tej czynności może mieć bardzo negatywne skutki. Informacje te okazują się bowiem użyteczne nie tylko jako podstawowe kryterium wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /7 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa leasingu

  Charakterystyka

  Umowa Leasingu to rodzaj umowy nazwanej. Regulacja prawna tej umowy została wprowadzona do Kodeksu Cywilnego dopiero 9 grudnia 2000r.

  Przez leasing finansujący zobowiązuje się, w zakresie dzialalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /3 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IEA

  Charakterystyka

  IEA - International Energy Agency (Międzynarodowa Agencja Energii)

  Organizacja została utworzona15 listopada 1974 roku przez kraje będące importerami ropy naftowej. Przyczyną powołania organizacji do życia był kryzys naftowy z lat 1973-74. Wtedy to kraje wysoko uprzemysłowione z powodu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /1 874

  praca w formacie txt

Do góry