Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Umowa agencji

  Charakterystyka

  Umowa ta jest zawierana między zleceniodawcą a agentem. Określa ona charakter i zakres zlecenia, które agent zobowiązuje się realizować na rzecz i w imieniu zleceniodawcy. W umowie agencyjnej określa się obszar, na którym będzie działał agent, rodzaj towaru, przedmiot działalności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syndrom grupowego myślenia

  Charakterystyka

  Syndrom grupowego myślenia - pojawia się wtedy gdy dążenie grupy do konsensusu i spójności przeważa nad dążeniem do osiągnięcia możliwie najlepszej decyzji.

  W wyniku takiego zjawiska może dojść do sytuacji w której podejmowana jest decyzja, która nie leży w interesie ani grupy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syndrom grupowego myślenia

  Charakterystyka

  Syndrom grupowego myślenia - pojawia się wtedy gdy dążenie grupy do konsensusu i spójności przeważa nad dążeniem do osiągnięcia możliwie najlepszej decyzji.

  W wyniku takiego zjawiska może dojść do sytuacji w której podejmowana jest decyzja, która nie leży w interesie ani grupy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda RAPPOS

  Charakterystyka

  Metoda RAPPOS jest metodyką opartą na podejściu diagnostyczno-funkcjonalnym, w której podstawowe znaczenie ma element diagnostyczny.

  Postępowanie w metodzie RAPPOS składa się z czterech faz.

  I. Faza przygotowująco - ukierunkowująca

  Składa się ona z następujących etapów:

  Określenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /3 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przelew

  Przelew

  Przelew - jest to środek płatności, rozliczenie bezgotówkowe wykonywane za pośrednictwem banku, w którym pieniądze są przekazywane z jednego rachunku bankowego na inny. Obecnie większość płatności w przedsiębiorstwach jest realizowana za pomocą przekazów pieniężnych. To rozwiązanie jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny

  Definicja

  Jest wynikiem decentralizacji finansów publicznych do szczebla lokalnego, w wyniku której następują zmiany jakościowe chronione najwyższym aktem prawnym - Konstytucją. Jest podstawą formą organizacji władz lokalnych. W ogólnym znaczeniu, istotą samorządu jest powierzenie zarządu sprawami...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /3 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt planowany

  Charakterystyka

  Koszty planowane określa się w drodze predykcji planowania kosztów na okresy przyszłe, jednocześnie nie bazując na wartościach kosztów rzeczywistych poprzednich okresów. Podstawowym celem kosztu planowanego jest włączenie go w rachunek kosztów w system planowania przedsiębiorstwa, co...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt planowany

  Charakterystyka

  Koszty planowane określa się w drodze predykcji planowania kosztów na okresy przyszłe, jednocześnie nie bazując na wartościach kosztów rzeczywistych poprzednich okresów. Podstawowym celem kosztu planowanego jest włączenie go w rachunek kosztów w system planowania przedsiębiorstwa, co...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena skuteczności reklamy

  Charakterystyka

  Skuteczność reklamy jest to stopień osiągnięcia celu, który został postawiony przed reklamą.

  Przeważnie jako główny cel kampanii reklamowej uważa się jest zwiększenie zysków.

  Badanie stopnia dotarcia reklamy do adresata

  Wyróżniamy dwa rodzaje badań:

  Zasięg (odsetek odbiorców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /7 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filary Unii Europejskiej

  Charakterystyka

  Filary Unii Europejskiej- W traktacie z Maastricht powołano do życia Unię Europejską , która jest "parasolem" nad Wspólnotami Europejskimi i obejmuje trzy filary:

  pierwszy filar stanowią dziedziny uregulowane traktatami, które ustanowiły Euratom i Wspólnotę Europejską, tj.; unia celna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /2 327

  praca w formacie txt

Do góry