Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Eksport bezpośredni

  Charakterystyka

  Eksport bezpośredni: polega na sprzedaży przez producenta własnych wyrobów za granicą bez pośrednika. Wymaga on pewnej znajomości kontraktów handlowych, rynków zbytu i techniki handlu zagranicznego. W miarę jego rozwoju kontakty te zwykle stają się bardziej intensywne, co nie pozostaje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /3 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksport bezpośredni

  Charakterystyka

  Eksport bezpośredni: polega na sprzedaży przez producenta własnych wyrobów za granicą bez pośrednika. Wymaga on pewnej znajomości kontraktów handlowych, rynków zbytu i techniki handlu zagranicznego. W miarę jego rozwoju kontakty te zwykle stają się bardziej intensywne, co nie pozostaje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /3 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka opracowania strategii zarządzania

  Charakterystyka

  Definiowanie strategii zarządzania powinno być realizowane za pomocą sprawdzonej w praktyce i łatwej w stosowaniu metodyki. Przykładem jednej z wielu metodyk definiowania i realizacji strategii zarządzania jest program działalności globalnej przedsiębiorstwa (DGP), którego najważniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji

  Charakterystyka

  W klasycznym rozumieniu strategia dywersyfikacji to "przedsięwzięcie polegające na przegrupowaniu środków będących w dyspozycji przedsiębiorstwa na działania zasadniczo różne od prowadzonych w przeszłości. Wymaga zaangażowania się w branże, technologie i rynki, które są nowe dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji

  Charakterystyka

  W klasycznym rozumieniu strategia dywersyfikacji to "przedsięwzięcie polegające na przegrupowaniu środków będących w dyspozycji przedsiębiorstwa na działania zasadniczo różne od prowadzonych w przeszłości. Wymaga zaangażowania się w branże, technologie i rynki, które są nowe dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Combiterms 2000

  Charakterystyka

  Reguły Combiterms 2000 są uzupełnieniem bardzo powszechnie stosowanych formuł handlowych INCOTERM 2000, ale głównie w kwestii podziału kosztów jakie towarzyszą procesowi transportu z miejsca zakupu do miejsca przeznaczenia.

  Warto zauważyć, iż Combiterems jak sama nazwa wskazuje tyczy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oferta publiczna

  Charakterystyka

  Oferta publiczna (IPO-Initial Public Offering) jest to pozyskiwanie kapitału na dalszy rozwój poprzez ofertę publiczną akcji to domena spółek dojrzałych, które osiągnęły wielkość krytyczną pozwalającą na dalszy rozwój pod szyldem spółki publicznej. Podstawową przesłanką...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredytowe instrumenty pochodne

  Historia

  Kredytowe instrumenty pochodne są stosunkowo młodą grupą derywatów, powstałą pod koniec XX wieku. Jednakże dzięki swojej budowie oraz funkcjom jakie spełniają stały się jedną z najważniejszych innowacji w światowym systemie finansowym. Generalnie derywaty pozwalają na zabezpieczenie się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje nabywców i konkurentów na zmiany cen

  Charakterystyka

  Reakcja konsumentów lub tez ich brak mówią o znaczeniu cen na kształtowanie się popytu. Popyt jest w dużej mierze determinowany cena, ale jej wszelkie wahania zależą również od zmian zachodzących w popycie.

  Analiza kształtowania się popytu wywołanego zmiana cen dostarcza informacji o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /10 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje nabywców i konkurentów na zmiany cen

  Charakterystyka

  Reakcja konsumentów lub tez ich brak mówią o znaczeniu cen na kształtowanie się popytu. Popyt jest w dużej mierze determinowany cena, ale jej wszelkie wahania zależą również od zmian zachodzących w popycie.

  Analiza kształtowania się popytu wywołanego zmiana cen dostarcza informacji o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /10 562

  praca w formacie txt

Do góry