Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Poprawa błędu księgowego

  Poprawa błędu księgowego - do najczęstszych przyczyn zaistniałej sytuacji zaliczamy min. niewłaściwie dokonany zapis, pominięcie operacji gospodarczej w księgach rachunkowych, opóźnienie zapisu księgowego, dwukrotnie ujęcie tej samej operacji gospodarczej. W zależności od czasu ujawnienia źle...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zaopatrzenia

  Cele procesu

  CELE GŁÓWNE

  1) Nadzorowanie terminowości dostaw ( nietolerowanie żadnych opóźnień w ustalonych wcześniej terminach ).

  2) Niedopuszczenie do braku zapasów ( nie przekroczenie określonych limitów na dane produkty ).

  3) składanie zamówień.

  4) Optymalne zarządzanie stanem towarów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /10 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki rozwoju kapitału intelektualnego

  Charekterystyka

  Bardzo istotnym elementem uczącej się organizacji jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi kapitału intelektualnego (G. Probst, S. Raub, K. Romhardt 2002, s. 149-152):

  swoboda przedstawiania pomysłów – jednym z najważniejszych warunków rozwoju kapitału...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie zdrowotne

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie zdrowotne - to ubezpieczenie wprowadzone ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 27 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 468 z późn. zm.)

  "Obecnie w Polsce mamy do czynienia z hybrydą trzech modeli organizacyjnych opieki zdrowotnej, tj. teoretycznych rozważań modeli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /4 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie zdrowotne

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie zdrowotne - to ubezpieczenie wprowadzone ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 27 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 468 z późn. zm.)

  "Obecnie w Polsce mamy do czynienia z hybrydą trzech modeli organizacyjnych opieki zdrowotnej, tj. teoretycznych rozważań modeli...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /4 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie zdrowotne

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie zdrowotne - to ubezpieczenie wprowadzone ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 27 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 468 z późn. zm.)

  "Obecnie w Polsce mamy do czynienia z hybrydą trzech modeli organizacyjnych opieki zdrowotnej, tj. teoretycznych rozważań modeli...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /4 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena atrakcyjności sektora

  Charakterystyka

  Poprzez punktową ocenę atrakcyjności sektora możemy określić cechy strukturalne sektora, siły powodujące ich zmiany, dostarcza ona także informacji o konkurentach. Metoda ta pozwala ocenić opłacalność wejścia do sektora (lub wyjścia z sektora) i ułatwia opracowanie odpowiedniej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie cyklem życia projektu

  Charakterystyka

  Termin Zarządzania Cyklem Życia Projektu był stosowany do opisywania czynności zarządzania i procedur podejmowania decyzji używanych w trakcie cyklu życia projektu (włączając kluczowe zadania, role, odpowiedzialności, kluczowe dokumenty i opcje decyzyjne).

  W 1992 roku Komisja Europejska...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza SWOT

  Definicja

  Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej, może być także wykorzystywana w działalności doradczej (consulting) jako technika diagnozy organizacji. Można ją stosować w poszczególnych sferach funkcjonowania firmy, np. w marketingu, finansach, produkcji. Nazwa metody jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Howard Coonley

  Howard Coonley jest jednym z przedstawicieli nurtu uniwersalistycznego.

  W 1913 r. powierzono mu stanowisko prezesa firmy Walworth w Bostonie. Opracował i wdrożył tam swój system organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym. O jego skuteczności świadczy fakt, iż w ciągu 5 lat pod jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /2 831

  praca w formacie txt

Do góry