Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasób

  Charakterystyka

  Zasób reprezentuje poziom danej zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu (A. Samuelson 2004, s. 213). Dla ilustracji za zasób można uznać ilość wody w jeziorze w danym momencie, strumieniem nazwiemy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura rekreacyjna

  Charakterystyka

  Infrastruktura i zagospodarowanie turystyczne to przystosowanie terenu dla potrzeb ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Ma na celu:

  zapewnianie turystom dojazdu do miejsca przeznaczenia turystyki zapewnienie niezbędnych warunków egzystencji w miejscu realizacji podróży lub na terenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady sporządzania dowodów księgowych

  Charakterystyka

  Wszystkie operacje gospodarcze powinny być udokumentowana na podstawie prawidłowo sporządzonych dowodów księgowych.

  Dowody księgowe (ang. Source documents, niem. Quelldokumente, fr. Documents de source) to dokumenty stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania przebiegiem procesów

  Charakterystyka

  Systemy zarządzania przebiegiem procesów pracy (ang. workflow) to programy wspomagające zarządzanie procesami. Termin workflow oznacza sposób przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien ustrukturalizowany zespół czynności. Oprogramowanie tego typu znajduje zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /4 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decentralizacja

  Charakterystyka

  Decentralizacja to proces przekazywania uprawnień decyzyjnych w dół hierarchii organizacyjnej, tj. delegowania ich menadżerom średniego i wyższego szczebla.

  Organizacja zdecentralizowana to taka, w której uprawnienia formalne i decyzyjne są delegowane tak daleko w dół drabiny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /3 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Charakterystyka

  ''

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) to naczelny organ spółki akcyjnej, który stanowi o najważniejszych sprawach dotyczących istnienia i działalności spółki akcyjnej.

  ''

  Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  ''

  Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są określane...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa spółki

  Umowa spółki

  Spółka cywilna - jeden z rodzajów umów w polskim prawie cywilnym. W odróżnieniu od spółek kapitałowych spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej jak spółki osobowe, lecz jest konstrukcją regulowaną przez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalanie cen zestawów produktów

  Charakterystyka

  Firmy wydłużają i poszerzają linie asortymentowe, aby zaspokoić różne potrzeby i preferencje nabywców oraz wykorzystać różnice w stopniu ich wrażliwości cenowej. Przed polityką cen stoi zatem zadanie ustalenia zestawu cen uwzględniających:

  różnice w kosztach produkcji i sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /3 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalanie cen zestawów produktów

  Charakterystyka

  Firmy wydłużają i poszerzają linie asortymentowe, aby zaspokoić różne potrzeby i preferencje nabywców oraz wykorzystać różnice w stopniu ich wrażliwości cenowej. Przed polityką cen stoi zatem zadanie ustalenia zestawu cen uwzględniających:

  różnice w kosztach produkcji i sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /3 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalanie cen zestawów produktów

  Charakterystyka

  Firmy wydłużają i poszerzają linie asortymentowe, aby zaspokoić różne potrzeby i preferencje nabywców oraz wykorzystać różnice w stopniu ich wrażliwości cenowej. Przed polityką cen stoi zatem zadanie ustalenia zestawu cen uwzględniających:

  różnice w kosztach produkcji i sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /3 297

  praca w formacie txt

Do góry