Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ograniczenia stosowania mierników finansowych

  Charakterystyka

  Stosowanie do oceny sytuacji przedsiębiorstwa jedynie metod opartych na rachunkowości i miarach finansowych w zasadniczy sposób ogranicza możliwości pełnej i wyczerpującej analizy sytuacji firmy. Jest to w szczególności istotne dla analizy i planowania strategicznego, gdyż te dziedziny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zmianą

  Charakterystyka

  Zmiana organizacyjna to ogół istotnych dla firmy przekształceń. Owe modyfikacje, czyli zmiany istniejącego układu przedsiębiorstwa zgodnie z ustalonymi procedurami, mogą dotyczyć różnych jego części. Zmiana przewiduje jednocześnie efekty tych przekształceń. Zmiana pojawia się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kowariancja

  Charakterystyka

  Zakładając, że X i Y to para zmiennych losowych o rozkładach normalnych i średnich <math\mu_{x}</math i <math\mu_{y}</math oraz standardowych odchyleniach <math\sigma_{x}</math i <math\sigma_{y}</math.

  Kowariancję dwóch zmiennych X i Y liczymy ze wzoru:

  <mathcov(X,Y) = E{[1][2]}</math

  co...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /2 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Markowitza

  Teoria Markowitza

  Teorię portfelową opracował ponad 60 lat temu Henry Markowitz. Bazując na założeniu, że rynki kapitałowe są efektywne w sensie informacyjnym, celem inwestorów jest maksymalizowanie stopy zwrotu w odniesieniu do ponoszonego ryzyka inwestycyjnego. Założenie efektywności rynków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Markowitza

  Teoria Markowitza

  Teorię portfelową opracował ponad 60 lat temu Henry Markowitz. Bazując na założeniu, że rynki kapitałowe są efektywne w sensie informacyjnym, celem inwestorów jest maksymalizowanie stopy zwrotu w odniesieniu do ponoszonego ryzyka inwestycyjnego. Założenie efektywności rynków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weksel

  Charakterystyka

  Weksel - rodzaj papieru wartościowego, o określonej dokładnie przez prawo wekslowe formie, imienny lub na zlecenie, w którym wystawca weksla zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej(weksel...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /3 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód osobisty

  Charakterystyka

  Dochód osobisty ludności - to wszystkie dochody rzeczywiste, jakie otrzymują domowe|gospodarstwa domowe, powiększone o transferowe otrzymywane od państwa i pomniejszone o podatki płacone państwu.

  Są to dochody jakie gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na konsumpcję lub oszczędności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasób

  Charakterystyka

  Zasób reprezentuje poziom danej zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu (A. Samuelson 2004, s. 213). Dla ilustracji za zasób można uznać ilość wody w jeziorze w danym momencie, strumieniem nazwiemy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasób

  Charakterystyka

  Zasób reprezentuje poziom danej zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu (A. Samuelson 2004, s. 213). Dla ilustracji za zasób można uznać ilość wody w jeziorze w danym momencie, strumieniem nazwiemy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasób

  Charakterystyka

  Zasób reprezentuje poziom danej zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu (A. Samuelson 2004, s. 213). Dla ilustracji za zasób można uznać ilość wody w jeziorze w danym momencie, strumieniem nazwiemy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt

Do góry