Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ryzyko ubezpieczeniowe

  Definicja ryzyka ubezpieczeniowego

  1) A.Willet 1901r. - koncepcja ekonomicznej teorii ryzyka, bazująca na założeniach determinizmu filozoficznego ( negacja przypadkowości procesów świata zewnętrznego). Ryzyko jest więc stanem świata zewnętrznego, czymś obiektywnym skorelowanym z niepewnością (...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /5 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko ubezpieczeniowe

  Definicja ryzyka ubezpieczeniowego

  1) A.Willet 1901r. - koncepcja ekonomicznej teorii ryzyka, bazująca na założeniach determinizmu filozoficznego ( negacja przypadkowości procesów świata zewnętrznego). Ryzyko jest więc stanem świata zewnętrznego, czymś obiektywnym skorelowanym z niepewnością (...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /5 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko ubezpieczeniowe

  Definicja ryzyka ubezpieczeniowego

  1) A.Willet 1901r. - koncepcja ekonomicznej teorii ryzyka, bazująca na założeniach determinizmu filozoficznego ( negacja przypadkowości procesów świata zewnętrznego). Ryzyko jest więc stanem świata zewnętrznego, czymś obiektywnym skorelowanym z niepewnością (...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /5 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody prowadzenia zebrań

  Metody prowadzenia zebrań zależą od rodzaju i celu zebrania. Zebranie zorganizowane w celu np. wymiany informacji wymaga od prowadzącego innego zachowania niż w przypadku np. zebrania zwołanego w celu rozwiązania problemu. Wyróżniamy następujące rodzaje zebrań oraz metody ich prowadzenia:

  zebrania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby nieodnawialne

  Charakterystyka

  Zasoby nieodnawialne to zasoby, których wykorzystanie należy rozłożyć w czasie, bowiem na świecie występuje ich ograniczona ilość; zasoby te "mogą być wykorzystywane tylko raz." (D. Begg 2007, s.555) Podaż tych zasobów jest w zasadzie stała, a one same "nie dają się" wystarczająco...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /5 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby nieodnawialne

  Charakterystyka

  Zasoby nieodnawialne to zasoby, których wykorzystanie należy rozłożyć w czasie, bowiem na świecie występuje ich ograniczona ilość; zasoby te "mogą być wykorzystywane tylko raz." (D. Begg 2007, s.555) Podaż tych zasobów jest w zasadzie stała, a one same "nie dają się" wystarczająco...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /5 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezes Rady Ministrów

  Charakterystyka

  Osoba stojąca na czele Rządu. Prezes Rady Ministrów wraz z ministrami tworzy Radę Ministrów.

  Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów reprezentuje Radę Ministrów i stoi na jej czele; kieruje pracami Rady Ministrów; stanowi akty prawne o randze rozporządzenia (na podstawie ustaw i w celu ich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /3 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatny koszt bezrobocia

  Charakterystyka

  Dla zrozumienia zagadnienia prywatnego kosztu bezrobocia ważne jest rozróżnienie bezrobocia dobrowolne|dobrowolnego i przymusowe|przymusowego. Jeżeli ludzie są bezrobotni dobrowolnie, oznacza to, że uważają, iż lepiej pozostać bezrobotnym, niż przyjąć pracy|ofertę pracy za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatny koszt bezrobocia

  Charakterystyka

  Dla zrozumienia zagadnienia prywatnego kosztu bezrobocia ważne jest rozróżnienie bezrobocia dobrowolne|dobrowolnego i przymusowe|przymusowego. Jeżeli ludzie są bezrobotni dobrowolnie, oznacza to, że uważają, iż lepiej pozostać bezrobotnym, niż przyjąć pracy|ofertę pracy za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fluktuacja

  Charakterystyka

  Fluktuacja - przemieszczanie się pracowników, a dokładniej ich przychodzenie i odchodzenie z pracy w określonym czasie.

  Każde odejście pracownika może być:

  dobrowolne, czyli spowodowane jego rezygnacją. Wpływają na to takie czynniki jak: atmosfera w pracy, więzi między przełożonym i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /3 084

  praca w formacie txt

Do góry