Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Koszty

  Charakterystyka

  Koszty- to zużycie czynników produkcji, wyrażone w jednostkach pieniężnych .

  Są przeciwnym zjawiskiem do przychodów; ich powstanie powoduje uszczuplenie elementów aktywów , oraz są to niektóre wydatki służące do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

  Koszty prowadzą do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiorowość statystyczna

  Definicja

  Zbiorowość statystyczna jest przedmiotem badania statystycznego. Może ona składać się z osób, rzeczy lub zdarzeń. Musi być także precyzyjnie określona pod względem czasowym, przestrzennym i rzeczowym.

  Przykłady zbiorowości statystycznych studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania wdrażania strategii

  Charakterystyka

  Rozważając problematykę strategii należy zwrócić uwagę na tendencje zachodzące we współczesnym świecie. Zmieniające się warunki gospodarowania spowodowały rosnące zapotrzebowanie na metody i techniki pozwalające przewidywać te zmiany, zapobiegać negatywnemu ich wpływowi na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDS

  Charakterystyka

  Credit Dafault swaps - stanowi najbardziej rozpowszechniony na rynkach na rynkach kredytowy instrument pochodny. Jest to kontrakt, w którym jedna ze stron, mająca wierzytelność z tytułu np. udzielenia kredytu, zakupu obligacji korporacyjnych itp. dąży do ograniczenia ryzyka kredytowego, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /4 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platforma wartości

  Charakterystyka

  Platforma wartości (Value Platform) jest obecnie jednym z kilku znanych modeli zarządzania kapitałem intelektualnym. Twórcami projektu są Leif Edvinsson (Skandia), Hubert Onge (CIBC), Charles Amstong (Amstong World Industries) oraz Gordon Petrash (The Dow Chemical Company). Naukowcy próbowali...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klaster

  Charakterystyka

  Klastry - geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (uniwersytetów, jednostek badawczych, normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /2 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skłonność do konsumpcji

  Charakterystyka

  Skłonność do konsumpcji (ang.propensity to consume, w skrócie pol. SK; ang. PC) określa tą część dochodów gospodrstw domowych, która jest przeznaczona na zaspokojenie bieżących potrzeb konsumpcyjnych (zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych). W okresie krótkim skłonność do konsumpcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insider trading

  Definicja

  Insider trading (ang. obrót poufny) jest działaniem polegającym na wykorzystaniu poufnych informacji celem kupna lub sprzedaży akcji danej spółki. Osoba, która dopuszcza się tego czynu jest w posiadaniu informacji tajnych i niedostępnych dla szerszego grona. Może to być pracownik spółki do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.10.2011 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rabat

  Charakterystyka

  ''

  Rabat jest to zmniejszenie należności udzielane zazwyczaj przez stronę sprzedającą kupującemu za nabyty towar lub usługi. Rabaty mogą mieć charakter poufny-bonifikat.

  Upusty są to obniżki cen katalogowych dla nabywców w zamian za pewne działania:

  Upust (trade -in) polega na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.10.2011 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masa upadłościowa

  Definicja

  Masa upadłościowa jest to część majątku upadłego, która ma służyć do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, bez względu na to, czy nastąpi to w drodze ogłoszenia upadłości przez likwidację majątku upadłego, czy przez upadłość z możliwością zawarcia układu.

  Charakterystyka

  Masa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.10.2011 Znaków /3 109

  praca w formacie txt

Do góry