Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Handel elektroniczny

  Charakterystyka

  Handel elektroniczny (ang. E-commerce) to specyficzny rodzaj handlu obejmujący zakup i sprzedaż towarów oraz usług, wykorzystujący sieć internetową jako środek wymiany pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Ze względu na globalny zasięg sieci internetowej istnieje możliwość dotarcia do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /7 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta płatnicza

  Charakterystyka

  Karta płatnicza - jest to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki. Stanowi narzędzie zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Umożliwia posiadaczowi podejmowanie gotówki z bankomatu oraz dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /5 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta płatnicza

  Charakterystyka

  Karta płatnicza - jest to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki. Stanowi narzędzie zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Umożliwia posiadaczowi podejmowanie gotówki z bankomatu oraz dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /5 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta płatnicza

  Charakterystyka

  Karta płatnicza - jest to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki. Stanowi narzędzie zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Umożliwia posiadaczowi podejmowanie gotówki z bankomatu oraz dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /5 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością

  Wpływ kultury organizacyjnej na system zarządzania jakością

  Funkcje kultury organizacyjnej są realizowane w systemie zarządzania jakością między innymi poprzez komunikowanie jakości|polityki i jakości|celów jakościowych, zasady tworzenia zespołowa|zespołów roboczych, przyjęte metody do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /12 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dodatki do wynagrodzeń

  Dodatki do zasiłku rodzinnego

  to forma pomocy ze strony państwa, która w zależności od charakterystyki danego zasiłku może mieć charakter jednorazowy lub okresowy. Są to świadczenia rodzinne przysługujące podmiotom, które uzyskały prawo do zasiłku rodzinnego i spełniły dodatkowe kryteria wymagane...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /7 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dodatki do wynagrodzeń

  Dodatki do zasiłku rodzinnego

  to forma pomocy ze strony państwa, która w zależności od charakterystyki danego zasiłku może mieć charakter jednorazowy lub okresowy. Są to świadczenia rodzinne przysługujące podmiotom, które uzyskały prawo do zasiłku rodzinnego i spełniły dodatkowe kryteria wymagane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /7 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dodatki do wynagrodzeń

  Dodatki do zasiłku rodzinnego

  to forma pomocy ze strony państwa, która w zależności od charakterystyki danego zasiłku może mieć charakter jednorazowy lub okresowy. Są to świadczenia rodzinne przysługujące podmiotom, które uzyskały prawo do zasiłku rodzinnego i spełniły dodatkowe kryteria wymagane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /7 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura organizacyjna a zarządzanie projektami

  Charakterystyka

  Zespoły zajmujące się realizacją projektów wytwarzają własną kulturę organizacyjną. Częściowo odzwierciedla ona uniwersalne sposoby realizowania wszystkich projektów, ale w dużym stopniu wynika z wpływu kultury organizacji, w ramach której funkcjonuje dany zespół. Kultura...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /7 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt alternatywny

  Charakterystyka

  Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości) podjętej decyzji (rozwiązania) to potencjalne możliwości utracone w skutek podjęcia tej decyzji (rozwiązania). Przekładając tę ogólną zasadę na rynek dóbr i usług, powiemy że koszt alternatywny danego dobra to ilość innego dobra, z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt

Do góry