Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Proces księgowości

  Cele procesu Dokładne przedstawienie sytuacji finansowej firmy w sprawozdaniach finansowych. Ewidencja aktywów firmy. Terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań, w tym także publiczno - prawnych.

  Cele związane z polepszeniem tego procesu:

  Wprowadzenie do końca roku 2008 prowadzenia ksiąg tylko w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /17 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk zatrzymany

  Zysk zatrzymany

  Zysk zatrzymany wynika z podziału zysku netto wypracowanego w przedsiębiorstwie

  w danym roku obrotowym na część wypłaconą właścicielom i część, która jest zatrzymana

  w celu reinwestycji. Właściciele przedsiębiorstwa często godzą się na pozostawienie części lub

  nawet całości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk zatrzymany

  Zysk zatrzymany

  Zysk zatrzymany wynika z podziału zysku netto wypracowanego w przedsiębiorstwie

  w danym roku obrotowym na część wypłaconą właścicielom i część, która jest zatrzymana

  w celu reinwestycji. Właściciele przedsiębiorstwa często godzą się na pozostawienie części lub

  nawet całości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa podaży

  Charakterystyka

  Funkcją podaży albo krzywą podaży nazywamy zależność między ceną rynkową jakiegoś dobra a tą jego ilością, jaką gotowi są dostarczyć producenci.

  W odróżnieniu od opadającej krzywej popytu, krzywa podaży rośnie ku prawej stronie.

  Interpretacja krzywej podaży

  Wraz ze wzrostem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa podaży

  Charakterystyka

  Funkcją podaży albo krzywą podaży nazywamy zależność między ceną rynkową jakiegoś dobra a tą jego ilością, jaką gotowi są dostarczyć producenci.

  W odróżnieniu od opadającej krzywej popytu, krzywa podaży rośnie ku prawej stronie.

  Interpretacja krzywej podaży

  Wraz ze wzrostem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa podaży

  Charakterystyka

  Funkcją podaży albo krzywą podaży nazywamy zależność między ceną rynkową jakiegoś dobra a tą jego ilością, jaką gotowi są dostarczyć producenci.

  W odróżnieniu od opadającej krzywej popytu, krzywa podaży rośnie ku prawej stronie.

  Interpretacja krzywej podaży

  Wraz ze wzrostem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał trwały

  Definicja

  Kapitał w szerokim ujęciu to wartość środków ekonomicznych skapitalizowanych w zasobach rzeczowych i finansowych; w przeciwieństwie do aktywów ma charakter abstrakcyjny i jednorodny. (Organizacja... 1999, s. 38)

  Pojęcie kapitału trwałego jest precyzyjniejsze i dotyczy analizy finansowej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /3 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał trwały

  Definicja

  Kapitał w szerokim ujęciu to wartość środków ekonomicznych skapitalizowanych w zasobach rzeczowych i finansowych; w przeciwieństwie do aktywów ma charakter abstrakcyjny i jednorodny. (Organizacja... 1999, s. 38)

  Pojęcie kapitału trwałego jest precyzyjniejsze i dotyczy analizy finansowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /3 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena negocjacji

  Charakterystyka

  Oceniając negocjacje warto:

  Sprawdzić, czy osiągnięto zamierzony cel. Stwierdzić (w razie niepowodzenia), co poszło źle i jak unikać takich błędów w przyszłości. Ustalić (w razie sukcesu), czemu go zawdzięczamy i jak owe pozytywy utrwalić.

  Główne kryteria oceny wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zarządzania wiedzą

  Charakterystyka

  Systemowe spojrzenie na kwestie zarządzania wiedzą pozwala na ustalenie aspektów dotyczących przedmiotu odniesienia (tu wiedzy), a zarazem funkcji menedżerskich realizowanych w stosunku do tego przedmiotu. Uwzględniając to podejście można stwierdzić, że system zarządzania wiedzą jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /3 405

  praca w formacie txt

Do góry