Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Eugeniusz Słucki

  Eugeniusz Słucki (1880 - 1948) ukończył gimnazjum w Żytomierzu, a następnie studiował na Uniwersytecie Kijowskim, z którego został usunięty (jednocześnie zakazano mu wstępu na którąkolwiek ze szkół wyższych w Rosji, po tym jak wziął udział w fali protestów).

  Następnie rozpoczął ponownie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracownik

  Definicja

  Pojęcie pracownika zostało zdefiniowane w artykule 2 Kodeksu Pracy. Według niego, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania, mianowania, bądź też spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem nie jest osoba fizyczna wykonująca pracę na rzecz innej osoby...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /2 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracownik

  Definicja

  Pojęcie pracownika zostało zdefiniowane w artykule 2 Kodeksu Pracy. Według niego, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania, mianowania, bądź też spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem nie jest osoba fizyczna wykonująca pracę na rzecz innej osoby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /2 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek opiekuńczy

  Charakterystyka

  Zasiłek opiekuńczy zaliczany jest doświadczeń chorobowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zawierającego świadczenia, które wyrównują straty w związku z ryzykiem uwzględnionym w systemie ubezpieczeń społecznych). Przysługuje on ubezpieczonemu, który jest zwolniony z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek opiekuńczy

  Charakterystyka

  Zasiłek opiekuńczy zaliczany jest doświadczeń chorobowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zawierającego świadczenia, które wyrównują straty w związku z ryzykiem uwzględnionym w systemie ubezpieczeń społecznych). Przysługuje on ubezpieczonemu, który jest zwolniony z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poison pill

  Charakterystyka

  Poison pill (zatruta pigułka) powstała w latach 80-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych kiedy to znacząco nasilił się proces wrogich przejęć na rynku kapitałowym. Zatruta pigułka jako jedna z najpopularniejszych metod obrony przed tego typu przejęciami została znacznie rozpowszechniona i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /3 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poison pill

  Charakterystyka

  Poison pill (zatruta pigułka) powstała w latach 80-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych kiedy to znacząco nasilił się proces wrogich przejęć na rynku kapitałowym. Zatruta pigułka jako jedna z najpopularniejszych metod obrony przed tego typu przejęciami została znacznie rozpowszechniona i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /3 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa procesów

  Charakterystyka

  Definicja procesu powinna obejmować:

  początek i koniec procesu, strukturę procesu, wejścia i wyjścia, dostawców i klientów, właściciela procesu, kryteria oceny, wpływ na wynik całości organizacji, mierniki, narzędzia pomiaru i oceny, kryteria i metody sterowania, w tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka krajoznawcza

  Charakterystyka

  Turystyka krajoznawcza jest formą turystyki, której głównym celem podróży jest zwiedzanie określanego obiektu, miejsca, miejscowości czy regionu. Związana jest głównie z poznawaniem kraju ojczystego i jego różnorodnych walorów. Możemy zatem określić ja mianem turystyki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /3 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystem logistyki dystrybucji

  Charakterystyka

  Działalność logistyczna w obszarze dystrybucji jest związana z rynkiem odbiorców. Obejmuje wszystkie zadania związane z zaopatrzeniem klienta w wyroby bezpośrednio z produkcji, z magazynów zbytu lub ewentualnie z innych regionalnych logistyczne|centrów wysyłkowych. Zazwyczaj ten etap...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /5 080

  praca w formacie txt

Do góry