Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kompetencje w pracy psychologa

  Kompetencje w pracy psychologa

  Kompetencje społeczne są niezbędne w pracy psychologa. Młodzież korzystająca z pomocy, terapii czy doradztwa psychologa  bardzo ceni sobie u psychologa określone kompetencje. Odgrywają one ogromną rolę w procesie pomagania. Według przeprowadzonych badań pomagają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /polemikas Dodano /13.10.2011 Znaków /6 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcja CALL

  Charakterystyka

  Opcja call ( opcja kupna ) - jest to umowa zawierana pomiędzy dwoma stronami, która daje jej nabywcy prawo zakupu określonych instrumentów bazowych po ustalonej cenie i w określonym terminie bądź w okresie go poprzedzającym.

  Opcja kupna najczęściej wystawiana jest maksymalnie na okres od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces opracowania i realizacji budżetu

  Cele procesu

  1.Tworzenie budżetów poszczególnych działów przedsiębiorstwa.

  2.Kontrola wykonania budżetu.

  3.Korekcja powstałych odchyleń.

  Cele ulepszenia procesu tworzenia budżetu

  1. Obniżenie kosztów operacyjnych poszczególnych działów o około 10% do 2010 roku.

  2 Skrócenie czasu tworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /12 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing wewnętrzny

  Charakterystyka

  Marketing wewnętrzny opiera się na założeniu, że w każdej organizacji istnieje wewnętrzny rynek, na którym tradycyjną rolę klientów odgrywają pracownicy. Rynek taki poddawany jest szeroko zakrojonym badaniom, a także oddziaływaniu marketingowemu, służącemu realizacji taktycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnia

  Charakterystyka

  Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo domowe

  Charakterystyka

  Ludzie są uczestnikami procesów gospodarczych takich jak: produkcja, podział, wymiana oraz konsumpcja. Tworzą oni w ten sposób podmioty gospodarcze, między którymi występują różne powiązania.

  Do podstawowych podmiotów gospodarczych należą: przedsiębiorstwa, gospodarstwa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /2 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fuzja

  Charakterystyka

  Fuzja stanowi dobrowolne połączenie majątku dwóch lub kilku przedsiębiorstw w jeden organizm, które zakładają, że w wyniku połączenia ich sytuacja się polepszy.

  Jest formą współpracy między potencjalnymi konkurentami, dostawcami, producentami i klientami, którzy zdecydowali się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /7 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi on-line

  Charakterystyka

  Usługi on-line (on-line services) są podobne do Internetu, ale działają na trochę innych zasadach. Występują w sieci, pozwalają na podłączanie się do nich użytkowników, którzy mogą złożyć złożyć zamówienie poprzez specjalnie przygotowane do tego celu strony WWW. Niektóre z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi on-line

  Charakterystyka

  Usługi on-line (on-line services) są podobne do Internetu, ale działają na trochę innych zasadach. Występują w sieci, pozwalają na podłączanie się do nich użytkowników, którzy mogą złożyć złożyć zamówienie poprzez specjalnie przygotowane do tego celu strony WWW. Niektóre z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia BATNA

  Charakterystyka

  BATNA (Best Alternative To Negotiated Agreement, tłumaczenie: najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia). Rola BATNA jest oparta na przygotowaniu przez negocjatora pewnego <nowiki"wzorca"</nowiki, jako oczekiwanego rezultatu negocjacji w celu porównania z nim spodziewanych efektów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /2 244

  praca w formacie txt

Do góry