Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Dobro społecznie pożądane

    Charakterystyka

    Dobro społecznie pożądane (ang. merit good) jest to takie dobro, którego konsumpcja, zdaniem społeczeństwa (państwa), jest zbyt niska i nie powinna być uzależniona od poziomu ludności|dochodów ludności (D. Begg 1997, s.108). Innymi słowy powinno być ono dostępne dla wszystkich...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /2 910

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

    Charakterystyka

    Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /1 559

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rynek usług turystycznych

    Charakterystyka

    W ujęciu przedmiotowym rynek usług turystycznych można określić jako proces, w którym usługobiorcy (nabywcy usług turystycznych) i usługodawcy (wytwórcy usług turystycznych) określają, co chcą kupić i sprzedać, i na jakich warunkach<ref name="ftn1"<supD.R. Kamerschen, R.B. McKenzie...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /11 240

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Transakcja SWAP

    Charakterystyka

    Transakcja swap to umowa między dwoma partnerami, określająca zasady wzajemnych płatności, zależne od określonego parametru rynku (np. stopy procentowej, kursu walutowego). Podstawowym typem tej operacji jest umowa, w której jedna ze stron kompensuje drugiej konsekwencje zmian umówionego...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /3 355

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Różnice kursowe

    Charakterystyka

    Księgi rachunkowe należy prowadzić w walucie polskiej (art.9 oraz art.23 ust.3 ustawy o rachunkowości). Transakcje zawierane w walucie obcej powinny być przedstawione w formie zapisu dającego możliwość ustalenia wartości transakcji w walucie obcej jak i polskiej. Wartość transakcji...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /3 067

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Postępowanie karne

    Charakterystyka

    Postępowanie karne (ang. criminal proceedings) to zespół norm prawnych określających reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym, a także prawa i obowiązki stron oraz innych uczestników postępowania.

    Źródła prawa Konstytucja RP, w której zawarte są takie...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /3 634

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wstrząs podażowy

    Charakterystyka

    Wstrząs podażowy (szok cenowy) przerzuca gospodarkę na inny poziom ceny. Istota szoku cenowego, czyli nagłej zmiany ogólnego poziomu cen, wiąże się z faktem, iż zmiana jednego, ale za to bardzo istotnego składnika - kosztotwórczego, pociąga za sobą znaczącą zmianę innych komponentów...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /1 995

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wstrząs podażowy

    Charakterystyka

    Wstrząs podażowy (szok cenowy) przerzuca gospodarkę na inny poziom ceny. Istota szoku cenowego, czyli nagłej zmiany ogólnego poziomu cen, wiąże się z faktem, iż zmiana jednego, ale za to bardzo istotnego składnika - kosztotwórczego, pociąga za sobą znaczącą zmianę innych komponentów...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /1 995

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wstrząs podażowy

    Charakterystyka

    Wstrząs podażowy (szok cenowy) przerzuca gospodarkę na inny poziom ceny. Istota szoku cenowego, czyli nagłej zmiany ogólnego poziomu cen, wiąże się z faktem, iż zmiana jednego, ale za to bardzo istotnego składnika - kosztotwórczego, pociąga za sobą znaczącą zmianę innych komponentów...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /1 995

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zakładowy plan kont

    Charakterystyka

    Zakładowy Plan Kont (ZPK) jest planem kont opracowanym dla konkretnego podmiotu gospodarczego, uwzględniający specyfikę jego działalności, organizacji oraz potrzeb informacyjnych użytkowników.

    Plan kont tworzy usystematyzowany wykaz nazw i symboli numerycznych kont służących w jednostce...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /4 553

    praca w formacie txt

Do góry