Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Reasekuracja

  Reasekuracja

  Reasekuracja jest umową, na mocy, której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ubezpieczonych ryzyk określonego rodzaju, wraz z odpowiednią częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń, zwanemu reasekuratorem, który ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /4 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reasekuracja

  Reasekuracja

  Reasekuracja jest umową, na mocy, której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ubezpieczonych ryzyk określonego rodzaju, wraz z odpowiednią częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń, zwanemu reasekuratorem, który ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /4 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterowanie jakością

  Definicja

  Sterowanie jakością to metody i działania podejmowane w celu spełnienia wymagań jakościowych (PN-ISO 3534-2:1994). Norma PN-ISO 8402:1994 precyzuje dodatkowo:

  Sterowanie jakością obejmuje zarówno monitorowanie procesów (rozumiane jako stałe śledzenie i przekazywanie informacji), jak i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez kontrolę

  Charakterystyka

  Zarządzanie przez kontrolę to praca menedżera jako kontrolera, polegająca na monitorowaniu przebiegu realizacji zadań dla ustalenia nadmiernych lub niespodziewanych odchyleń od obowiązujących norm i ich korygowania, jak również kontrolowaniu poprawności własnych decyzji.

  Kontrolowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /4 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda WCM

  Charakterystyka

  Metoda WCM - Word Class Manufacturing, czyli Produkcja Klasy Światowej to metoda doskonalenia cyklu logistyki produkcji. Głównym celem metody jest zwiększenia poziomu jakości oraz redukcja kosztów produkcji [1] . Metoda opiera się na koncepcjach [2], [3]:

  Quality Control (TQC) dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strajk

  Charakterystyka

  Strajk - To zbiorowa forma protestu polegająca na powstrzymywaniu się pracowników od pracy w celu rozwiązania sporu z pracodawcą. Strajki mogą przybierać różny charakter i obejmować wiele zagadnień; od ekonomicznych po społeczne i polityczne. To ostateczne narzędzie pracowników w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /3 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strajk

  Charakterystyka

  Strajk - To zbiorowa forma protestu polegająca na powstrzymywaniu się pracowników od pracy w celu rozwiązania sporu z pracodawcą. Strajki mogą przybierać różny charakter i obejmować wiele zagadnień; od ekonomicznych po społeczne i polityczne. To ostateczne narzędzie pracowników w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /3 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - analiza wewnętrzna

  Podstawową rolę w tym zakresie odgrywa identyfikacja obszarów kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa oraz rodzajów działań o charakterze pomocniczym. Powinna zostać rozważona zarówno możliwość powierzenia usługodawcy zarówno pojedynczych rodzajów zadań, jak również całych procesów. Każdy z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /3 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria zasobów i kompetencji przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Teoria zasobów i kompetencji – teoria ta zakłada iż siłę i istotę przedsiębiorstwa należy dostrzegać przede wszystkim w wiedzy ludzi i potencjale technologicznym .

  Z punktu widzenia teorii zasobów i kompetencji, przedsiębiorstwo to podmiot zasobów i kompetencji lidzkich...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro niższego rzędu

  Charakterystyka

  dobra niższego rzędu nazywamy tak wtedy gdy konsument wraz ze wzrostem dochodu zmniejsza popyt na dane dobro (Beksiak, 2001, s. 57).

  Dobra niższego rzędu mają ujemną dochodowa popytu|elastyczność dochodową popytu (Begg, 2003, s. 128), na te dobra popyt maleje w miarę wzrostu dochodów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt

Do góry