Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teoria agencji

  Podejście takie jest ściśle związane z zagadnieniem kosztów transakcyjnych oraz z ujęciem przedsiębiorstwa jako wiązki kontraktów i stanowi rozwinięcie tych koncepcji. Teoria agencji dotyczy relacji występujących pomiędzy stronami kontraktu reprezentującymi określone postawy, które charakteryzują...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /3 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja integracyjna logistyki

  Charakterystyka

  Potraktowanie działalności logistycznej w przedsiębiorstwie jako źródła konkurencyjna|przewagi konkurencyjnej związane jest z ograniczeniem możliwości zwiększania atrakcyjności oferty poprzez podnoszenie poziomu jakości produktów oraz obniżanie ich cen. Zasadniczą rolę odgrywa w tym...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /7 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych

  Charakterystyka

  społeczne obejmują:

  ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. Finansowanie

  Płatnikiem zazwyczaj jest pracodawca, ale także może to być ośrodek pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy, podmioty wypłacające stypendium, wójt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /6 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych

  Charakterystyka

  społeczne obejmują:

  ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. Finansowanie

  Płatnikiem zazwyczaj jest pracodawca, ale także może to być ośrodek pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy, podmioty wypłacające stypendium, wójt...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /6 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych

  Charakterystyka

  społeczne obejmują:

  ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. Finansowanie

  Płatnikiem zazwyczaj jest pracodawca, ale także może to być ośrodek pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy, podmioty wypłacające stypendium, wójt...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /6 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia cen eliminujących konkurentów

  Charakterystyka

  Strategia ta polega na ustaleniu cen na niskim poziomie, aby zniszczyć konkurencję. Zazwyczaj są to ceny poniżej poziomu, które firmy mogą uzasadnić kosztami produkcji.

  Cele

  Celem takiej polityki cenowej jest finansowe szkodzenie konkurencji nawet wtedy, kiedy przynosi to straty finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia cen eliminujących konkurentów

  Charakterystyka

  Strategia ta polega na ustaleniu cen na niskim poziomie, aby zniszczyć konkurencję. Zazwyczaj są to ceny poniżej poziomu, które firmy mogą uzasadnić kosztami produkcji.

  Cele

  Celem takiej polityki cenowej jest finansowe szkodzenie konkurencji nawet wtedy, kiedy przynosi to straty finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing transformacyjny

  Najbardziej rozwinięta forma współpracy z usługodawcą w outsourcingu. W ramach takiej współpracy usługodawca dokonuje radykalnego przeprojektowania sposobów realizacji zleconych zadań współuczestnicząc także we wprowadzaniu zasadniczych usprawnień w działalności zleceniodawcy. Ten rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /7 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystem logistyki zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych

  Charakterystyka

  Odpady i surowce powtórnego zagospodarowania powstają jako efekt uboczny procesów produkcji i dystrybucji (w tym przemieszczania i składowania). Zwroty mogą natomiast wynikać przede wszystkim z wad produktów, nadwyżek (określanych także mianem towarów wolnorotujących), dostarczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /3 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reasekuracja

  Reasekuracja

  Reasekuracja jest umową, na mocy, której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ubezpieczonych ryzyk określonego rodzaju, wraz z odpowiednią częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń, zwanemu reasekuratorem, który ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /4 834

  praca w formacie txt

Do góry