Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Problem społeczny

  Problem społeczny

  Problem społeczny występuje wtedy, gdy rzeczywistość społeczna odbiega od swojego stanu akceptowalnej przez społeczeństwo normalności. Mianem problemu społecznego, określa się zjawisko niekorzystne dla społeczności, w której występuje, oceniane przez tą zbiorowość jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługa

  Definicja

  Usługa jest działalnością nie mającą charakteru materialnego, dostarcza nabywcom informacji, które nie koniecznie muszą być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.

  Podstawowe cechy usług

  Do podstawowych cech usług można tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługa

  Definicja

  Usługa jest działalnością nie mającą charakteru materialnego, dostarcza nabywcom informacji, które nie koniecznie muszą być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.

  Podstawowe cechy usług

  Do podstawowych cech usług można tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługa

  Definicja

  Usługa jest działalnością nie mającą charakteru materialnego, dostarcza nabywcom informacji, które nie koniecznie muszą być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.

  Podstawowe cechy usług

  Do podstawowych cech usług można tutaj...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał komunikacyjny

  Charakterystyka

  Kanał komunikacyjny jest pewnego rodzaju połączeniem, pozwalającym na komunikacje pomiędzy dwoma uczestnikami,bądź też grupą uczestników.

  Istnieją dwa zasadnicze kanały komuniacyjne: ustny i pisemny. Sam kanał nie wystarczy jednak do poprawnej komunikacji, dlatego potrzebne są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT

  Charakterystyka

  Podatek VAT - zwany podatkiem od wartości dodanej, jest specyficznym typem pośredniego, powszechnego podatku obrotowego, który obciążą ostatecznego nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu. VAT odróżnia od pozostałych podatków obrotowych to, że jest podatkiem wielofazowym, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /6 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT

  Charakterystyka

  Podatek VAT - zwany podatkiem od wartości dodanej, jest specyficznym typem pośredniego, powszechnego podatku obrotowego, który obciążą ostatecznego nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu. VAT odróżnia od pozostałych podatków obrotowych to, że jest podatkiem wielofazowym, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /6 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burza mózgów

  Charakterystyka

  Burza mózgów jest jedną z tzw. metod heurystycznych. Są to metody twórczego rozwią­zywania problemów. Charakteryzuje je wykorzystanie intuicji do rozwiązywania problemów oraz praca zespo­łowa. Metoda ta jest bardzo przydatna w szukaniu rozwiązań dla problemów powstających np. przy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /11 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ technologii informatycznych na zarządzanie wiedzą

  Charakterystyka

  W swojej pracy M.Alavi i D.E.Leidner rozważają różne perspektywy terminu wiedza wraz z wymaganiami wobec zarządzania wiedzą i systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Wyróżniają oni następujące aspekty rozpatrywania pojęcia wiedza: aspekt danych i informacji, stan umysłu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechodzenie z wartościowania na płace

  Kodeks pracy pozostawia przedsiębiorstwom swobodę co do kształtowania systemu płac, utrzymuje jednak w mocy zasadę bezpośredniego związku płacy z pracą. Artykuł 18c KP mówi o dyskryminacji płacowej, która ma miejsce również wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie uzasadnić powiązania pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 277

  praca w formacie txt

Do góry