Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przepływy pieniężne

  Charakterystyka

  Pieniężne przepływy, przepływy gotówkowe, forma nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa. W zależności od kontekstu może oznaczać szereg różnych rzeczy. Może odnosić się do wpływów z inkasa należności, może również oznaczać płynne środki wygenerowane w ramach rentownej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie negocjacyjne

  Charakterystyka

  Najczęściej wyróżnia się strategię typu indywidualistycznego i kooperacyjnego, lub inaczej - strategię rywalizacyjne, dystrybutywne i strategie nastawione na współpracę, integratywne. Rozróżnienia te zaczerpnięte zostały z teorii gier. Wybór określonej strategii zależy między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /5 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzystność

  Charakterystyka

  Korzystność jest miarą ocenną polegającą na porównywaniu kosztów i wyniku użytecznego działania. Korzystność wyraża relację między osiągniętym rezultatem, a nakładami, jakie trzeba było w związku z tym ponieść. Jest to więc różnica między wartością rezultatu (tzw. wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tachograf

  Charakterystyka Ogólna

  Tachograf [1] urządzenie analogowe lub cyfrowe, które przeznaczone jest do montowania w pojazdach, mające za zadanie rejestrację i zapis:

  ilości kilometrów przebytej drogi przez pojazd szybkości chwilowej pojazdu dokładną datę i godzinę otwarcia obudowy zawierającej wykresówki...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /2 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Call center

  Historia i zadania

  Call center zostało wymyślone około 30 lat temu, aby sprawnie udzielać odpowiedzi na pytania klientów. Jednak prawdziwy boom na call center zaczął się w latach 90-tych, gdyż wówczas przygotowano pierwsze profesjonalne aplikacje służące do zarządzania kontaktami z klientami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Call center

  Historia i zadania

  Call center zostało wymyślone około 30 lat temu, aby sprawnie udzielać odpowiedzi na pytania klientów. Jednak prawdziwy boom na call center zaczął się w latach 90-tych, gdyż wówczas przygotowano pierwsze profesjonalne aplikacje służące do zarządzania kontaktami z klientami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania przedsiębiorstw

  CCCTB jako próba harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych w krajach członkowskich

  Koncepcja wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) zrodziła się wśród struktur Unii Europejskiej jako pomysł na harmonizację podatku dochodowego od osób...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania przedsiębiorstw

  CCCTB jako próba harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych w krajach członkowskich

  Koncepcja wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) zrodziła się wśród struktur Unii Europejskiej jako pomysł na harmonizację podatku dochodowego od osób...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Fundusz Społeczny

  Charakterystyka

  Europejski Fundusz Społeczny (EFS)- został powołany w 1957 roku jako pierwszy z funduszy strukturalnych na podstawie traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą . Jego głównym zadaniem jest walka z bezrobociem oraz zwiększenie mobilności zawodowej i geograficznej wśród...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola społeczna

  Charakterystyka

  Rola społeczna - zestaw praw i obowiązków przypisanych określonej pozycji społecznej i wiążących każdego, kto tę pozycję zajmuje, bez względu na cechy osobiste.

  Pojęcie to zostało wprowadzone przez amerykańskiego socjologa Ralpha Lintona, poprzez zastosowanie analogii do ról...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /3 658

  praca w formacie txt

Do góry