Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teoria nieistotności dywidendy

  Charakterystyka

  Teoria nieistotności dywidendy jest jedną z podstawowych teorii dotyczących dywidend|polityki dywidend. Opracowana została przed Modiglianiego i Milera w 1961r.. Co do zasady postuluje ona, iż w warunkach rynku doskonałego oraz przy efektywnym zarządzaniu i ciągłym wzroście spółki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /2 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja produkcji

  Charakterystyka

  Przez funkcję produkcji Y= F(K, L) rozumieć będziemy funkcję opisującą relację pomiędzy nakładami kapitału (K) i pracy (L) a wielkością wytworzonego produktu (Y).

  W postaci ogólnej, przy założeniu dwóch czynników produkcji L i K, funkcja produkcji wyraża się zapisem:

  X =...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /3 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja produkcji

  Charakterystyka

  Przez funkcję produkcji Y= F(K, L) rozumieć będziemy funkcję opisującą relację pomiędzy nakładami kapitału (K) i pracy (L) a wielkością wytworzonego produktu (Y).

  W postaci ogólnej, przy założeniu dwóch czynników produkcji L i K, funkcja produkcji wyraża się zapisem:

  X =...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /3 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja produkcji

  Charakterystyka

  Przez funkcję produkcji Y= F(K, L) rozumieć będziemy funkcję opisującą relację pomiędzy nakładami kapitału (K) i pracy (L) a wielkością wytworzonego produktu (Y).

  W postaci ogólnej, przy założeniu dwóch czynników produkcji L i K, funkcja produkcji wyraża się zapisem:

  X =...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /3 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteka przymusowa

  Charakterystyka

  Hipoteka przymusowa zasadniczo uregulowana jest w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.) ("K.w.h.").

  Zgodnie z art. 109 K.w.h. "1. Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /3 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDU

  Charakterystyka

  "DDU - Delivered Duty Unpaid" (... oznaczone miejsce dostawy) - incoterms grupy D, oznaczający odpowiedzialność po stronie sprzedawcy zarówno za ryzyko związane z transportem jak i kosztami do momentu dotarcia dostawy do miejsca wyznaczonego przez odbiorcę, na terenie jego kraju. Pełna...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDU

  Charakterystyka

  "DDU - Delivered Duty Unpaid" (... oznaczone miejsce dostawy) - incoterms grupy D, oznaczający odpowiedzialność po stronie sprzedawcy zarówno za ryzyko związane z transportem jak i kosztami do momentu dotarcia dostawy do miejsca wyznaczonego przez odbiorcę, na terenie jego kraju. Pełna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcja autonomiczna

  Defnicja

  W ekonomii spotkać się można z różnymi podziałami i typami transakcji. Jednym z nich jest, stworzony przez znanego brytyjskiego ekonomistę J. E. Meade, podział transakcji związanych z bilansem płatniczym na:

  autonomiczne, wyrównawcze (przystosowawcze) (Bożyk P., Międzynarodowe..., str...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Philip B. Crosby

  Philip Crosby pracował nad jakością przez 40 lat, w tym 14 spędził w ITT. Dzięki zastosowaniu TQM, firma zaoszczędziła w tym czasie 720 milionów dolarów. Wiedzę zdobył pokonując kolejne stopnie hierarchii zawodowej od inspektora aż do wiceprezesa zarządu. Jego najsłynniejsza książka "Quality is...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ekspercki

  Definicja

  System ekspercki (ES) jest zbiorem programów komputerowych wykorzystujących wiedzy|bazy wiedzy, wiedzy|modele wiedzy i wnioskowania|procedury (reguły) wnioskowania w celu rozwiązywania problemów. Wiedza jest w nich zapisana w postaci faktów i reguł wnioskowania. System ekspertowy odzwierciedla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt

Do góry