Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nagroda im. Malcolma Baldridge'a

  Model_baldridge.jpg

  Rys.1. Model nagrody im. Malcolma Baldridge'a

  Nagroda im. M. Baldridge'a ustanowiona została w roku 1987 w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszący jej model systemu zarządzania jakością prezentuje rys. 1. Kluczowymi elementami są w nim:

  przywództwo - tworzenie i komunikowanie wizji oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /2 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność systemu informacyjnego

  Elastyczność

  Jest to zdolność systemu informacyjnego do reagowania na zmiany w funkcjonowaniu organizacji i otoczeniu.

  Jest to również zdolność dostosowywania do zmieniających się: potrzeb użytkowników, źródeł danych, narzędzi pomiarowych, itp.

  Dla narzędzi informatycznych, cecha ta oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice przedsiębiorstwa - elastyczność

  Charakterystyka

  Koncepcja określana z języka angielskiego jako boundaryless organization to ujęcie organizacji, która się rozwija, ale usytuowanie dotychczasowych granic może się zmieniać. Przykładem może być redukcja ilości poziomów pomiędzy kierownictwem najwyższego szczebla zarządzania, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza struktury serwisu

  Charakterystyka

  Analiza struktury serwisu (ang. Web structure mining) próbuje określić strukture hiperłącz na poziomie wewnatrzdokumentowym. Na podstawie topologii z hiperłączy, Web Structure Mining kategoryzuje strony i generuje informacje, takie jak podobieństwo i relacje między różnymi witrynami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza struktury serwisu

  Charakterystyka

  Analiza struktury serwisu (ang. Web structure mining) próbuje określić strukture hiperłącz na poziomie wewnatrzdokumentowym. Na podstawie topologii z hiperłączy, Web Structure Mining kategoryzuje strony i generuje informacje, takie jak podobieństwo i relacje między różnymi witrynami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licencja

  Definicja

  Licencja to akt administracyjny wydawany przez organy administracji rządowej, który daje stronie postępowania określone zezwolenie na korzystanie z praw wyłącznych do dóbr niematerialnych (utworów, wynalazków itp.).Upoważnia również do korzystania z cudzej myśli technicznej w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /2 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie Geerta Hofstede

  Badania

  Geert Hofstede - holenderski uczony prowadził badania w 40 krajach dotyczące związków między charakterem narodowym a motywacją do pracy.

  Stwierdził, że występują duże różnice między ludźmi, co w znacznym stopniu podważa uniwersalność skutecznych zasad postępowania opartych na zachodnich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /8 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada jednolitej licencji

  Charakterystyka

  Zasada jednolitej licencji - (ang.single licence) zwana także zasadą jednego paszportu (ang. single passport) to fundamentalna zasada podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje finansowe w Unii Europejskiej, wykształcona przez specyfikę sektora bankowego. Opiera się ona na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /5 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotografia dnia roboczego

  Definicja

  Fotografia dnia roboczego jest to najstarsza metoda mierzenia czasu pracy. Jej początki sięgają roku 1792, z którego pochodzą pierwsze dokumenty o dokonaniu pomiarów czasu w fabryce porcelany w Derby. Metoda polega na obserwowaniu - z pomocą zegarka - przebiegu pracy na danym stanowisku w ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia klasyczna

  Charakterystyka

  Ekonomia klasyczna to nurt w ekonomii mający swój początek pod koniec XVIII wieku. Główni przedstawiciele tego nurtu to: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill. Ekonomia ta zajmowała się głownie podażą i kosztami.

  Za jego początek uważa się rok 1776 kiedy to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /2 628

  praca w formacie txt

Do góry