Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Audyt logistyczny

  Charakterystyka

  Jest przykładem jakości|audytu realizowanego zazwyczaj dobrowolnie. Może być przeprowadzony na zlecenie kierownictwa przedsiębiorstwa. Podstawowe celów i funkcji|cele audytu przeprowadzanego na zlecenie kierownictwa przedsiębiorstwa to przede wszystkim sprawdzenie zgodności posiadanych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /10 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie projektów o różnej długości życia

  Metody

  Do porównania projektów o różnej długości życia można zastosować dwie metody:

  1.Ekwiwalentna renta roczna

  2.Powielenie

  METODA EKWIWALENTNEJ RENTY ROCZNEJ(ERR)

  Metoda ta bieże pod uwagę oczekiwaną długość życia projektu i na tej podstawie mierzy efektywną wysokość strumienia przychodu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt Rytel

  Zygmunt Rytel (1880 - 1947)- przedstawiciel nurtu uniwersalnego w organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX wieku. Zygmunt Rydel jako pierwszy teoretyk organizacji zajął się zdefiniowaniem podstawowych pojęć myśli organizatorskiej. Próbował on zdefiniować nie tylko pojęcia takie jak: organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /4 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Wawak

  Tekst jest kopią ze strony Zakładu Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, za wiedzą i zgodą kierownika tej jednostki.

  300px|right

  Życiorys

  Urodzony w 1946 roku.

  Zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UJ od 1.10.1970 r., prof. nzw. WSA od 1998 roku, kierownik I Katedry Ekonomii UJ w latach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /4 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena zagranicznych środków pieniężnych

  Charakterystyka

  Wycena polega na ustaleniu wartości danego składnika aktywów, czy też pasywów. O ile wycena tych składników nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, to w przypadku składników wyrażonych w walutach obcych mogą pojawić się pewne trudności. Wynikają one...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /5 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena zagranicznych środków pieniężnych

  Charakterystyka

  Wycena polega na ustaleniu wartości danego składnika aktywów, czy też pasywów. O ile wycena tych składników nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, to w przypadku składników wyrażonych w walutach obcych mogą pojawić się pewne trudności. Wynikają one...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /5 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena zagranicznych środków pieniężnych

  Charakterystyka

  Wycena polega na ustaleniu wartości danego składnika aktywów, czy też pasywów. O ile wycena tych składników nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, to w przypadku składników wyrażonych w walutach obcych mogą pojawić się pewne trudności. Wynikają one...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /5 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bąbel spekulacyjny

  Charakterystyka

  Bąbel spekulacyjny - inaczej nazywany bańka spekulacyjna pojawia się wtedy jeżeli na rynku wszyscy spodziewają się, że wzrosną ceny danych akcji i sensowne staje się kupno takich akcji już teraz. Dopóki spodziewamy się dalszego wzrostu cen dopóty racjonalne są kolejne zakupy mimo, że...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne wspomaganie systemu zarządzania jakością

  Tab. 1 przedstawia zakres działania systemu klasy MRP II|MRP2 oraz możliwe jego wykorzystania dla potrzeb zarządzania jakością|systemie zarządzania jakością.

  Tab. 1. Moduły MRP2 oraz ich zastosowanie dla potrzeb SZJ

  <table width"100%" border"1"

  <tr valign="top"<tdModuł systemu MRP2</td<tdMożliwe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /9 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne wspomaganie systemu zarządzania jakością

  Tab. 1 przedstawia zakres działania systemu klasy MRP II|MRP2 oraz możliwe jego wykorzystania dla potrzeb zarządzania jakością|systemie zarządzania jakością.

  Tab. 1. Moduły MRP2 oraz ich zastosowanie dla potrzeb SZJ

  <table width"100%" border"1"

  <tr valign="top"<tdModuł systemu MRP2</td<tdMożliwe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /9 726

  praca w formacie txt

Do góry