Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pozycja konkurencyjna

  Definicja

  Pozycja konkurencyjna dotyczy usytuowania danej firmy, jej produktów lub usług na szeroko rozumianym rynku. Określa ona szanse i zagrożenia jakie z niej wynikają.

  Rola marki w pozycji konkurencyjnej

  Firma ma duży wpływ na swoją pozycję rynkową. Realizowane przez nią strategie, sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /4 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką zależną, która nie jest spółką handlową. Jednostką współzależną jest jednostka współkontrolowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką zależną, która nie jest spółką handlową. Jednostką współzależną jest jednostka współkontrolowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką zależną, która nie jest spółką handlową. Jednostką współzależną jest jednostka współkontrolowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krajowy brutto

  Charakterystyka

  Produkt krajowy brutto (PKB) - jest to łączna wartość wyrażona w pieniądzu końcowych dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w danym roku Samuelson, W. Nordhaus Warszawa 2004, s.9, s.34-35; jest to suma wartość dodana|wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie przedsiębiorstwa w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /3 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces marketingu zaopatrzenia

  3. Cele procesu

  a) cele istnienia procesu:

  Wybór najlepszego źródła zakupów surowców i materiałów produkcyjnych. Dokonywanie zakupów surowców u najlepszych dostawców. Tworzenie i podtrzymywanie więzi społecznych, ekonomicznych, usługowych i technicznych z dostawcami.

  b) cele doskonalenia:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.10.2011 Znaków /13 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz badania satysfakcji klientów

  ZESTAW PYTAŃ DO WYWIADU TELEFONICZNEGO DOTYCZĄCEGO BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW FIRMY

  1.Jak często korzysta Pani/Pan z usług naszej firmy?

  Sporadycznie kilka razy w miesiącu kilka razy w roku

  2.Jak ocenia Pani/Pan poziom świadczonych usług?

  Proszę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.10.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż pieniądza

  Charakterystyka

  Podaż pieniądza jest sumą rezerw gotówkowych w rękach ludności i wkładów na żądanie (rachunki bieżące). Do podaży pieniądza nie wliczamy rezerw gotówki przechowywanych w kasach banków

  Podaż pieniądza jest to całkowita wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.10.2011 Znaków /4 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy ERP

  Charakterystyka

  Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) - to systemy wspomagania zasobami|zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Pozwalają na zarządzanie przedsiębiorstwem głównie przez pryzmat jego finansów z uwzględnieniem występujących na rynku warunków i ograniczeń.

  Wspomagają zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.10.2011 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum

  Charakterystyka

  Muzeum jest instytucją gromadzącą i przechowującą zbiory z różnych dziedzin. Nowoczesne muzea poza gromadzeniem i konserwacją zabytków dokonują ich naukowego opracowania (m.in. inwentaryzacji) i udostępniają (wystawiennictwo). Jest obiektem zainteresowania niewielkiej części...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.10.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt

Do góry