Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Karol Adamiecki

  Karol Adamiecki (18 marca 1866 - 16 maja 1933) urodził się w Dąbrowie Górniczej i pomimo trudnej sytuacji materialnej rodziny uzyskał staranne wykształcenie, kończąc Wyższą Szkołę Rzemieślniczą w Łodzi, a następnie w 1891 roku uzyskując tytuł inżyniera-technologa petersburskiego Instytutu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /4 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczne systemy pracy

  Koncepcja elastycznych systemów zatrudnienia pojawiła się na przełomie lat 60. i 70. Stanowią one jeden z warunków dopasowywania się przedsiębiorstwa do zmian otoczenia oraz mają duży wpływ na efektywne funkcjonowanie organizacji, pozwalają na szybkie dopasowywanie wielkości zatrudnienia a dalej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczne systemy pracy

  Koncepcja elastycznych systemów zatrudnienia pojawiła się na przełomie lat 60. i 70. Stanowią one jeden z warunków dopasowywania się przedsiębiorstwa do zmian otoczenia oraz mają duży wpływ na efektywne funkcjonowanie organizacji, pozwalają na szybkie dopasowywanie wielkości zatrudnienia a dalej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VAR

  Definicja

  VaR (Value at Risk) to maksymalna oczekiwana wartość straty, która może wystąpić w warunkach rynkowych w określonym czasie i z określonym prawdopodobieństwem. Polski zwrot VaR to wartość zagrożona, która definiowana jest jako strata wartości, taka, że prawdopodobieństwo jej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja galopująca

  Charakterystyka

  Zjawiska inflacji mogą się charakteryzować różnym nasileniem. Ze względu na duże zróżnicowanie wskaźników inflacji wyodrębnia się następujące jej rodzaje, przyjmując za kryterium jej różne nasilenie:

  inflację umiarkowaną, inflację galopującą, hiperinflację.

  Granice...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średni ważony koszt kapitału

  Znaczenie

  Średni ważony koszt kapitału (WACC) jest obliczeniem całkowitego koszt kapitału dla firmy, w którym każdej kategorii kapitału proporcjonalnie nadaje się odpowiednią wagę. Wszystkie źródła kapitału - akcje, obligacje i inne zadłużenie długoterminowego - są ujęte w kalkulacji WACC...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /3 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średni ważony koszt kapitału

  Znaczenie

  Średni ważony koszt kapitału (WACC) jest obliczeniem całkowitego koszt kapitału dla firmy, w którym każdej kategorii kapitału proporcjonalnie nadaje się odpowiednią wagę. Wszystkie źródła kapitału - akcje, obligacje i inne zadłużenie długoterminowego - są ujęte w kalkulacji WACC...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /3 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forex

  Charakterystyka

  Forex - z ang. Foreign Exchange- jest to międzynarodowy rynek walutowy.

  Rynek ten należy do grupy rynków pozagiełdowych OTC (Over the Counter) . Oznacza to, że rynek nie znajduje się w jednym miejscu i nie jest regulowany przez żadną instytucję kontrolującą rynki finansowe. Rynek Forex...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model ekonometryczny

  Charakterystyka

  Model ekonometryczny jest to formalny matematyczny zapis istniejących prawidłowości ekonomicznych. Zbudowanie modelu ekonometrycznego wymaga nie tylko dobrej znajomości teorii ekonomii oraz wiedzy matematyczno- ekonomicznej, lecz również znajomości praktyki ekonomicznej. Model ekonometryczny...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /4 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronisław Oyrzanowski

  Życiorys

  Oyrzanowski Bronisław Stefan ( 1913-1997 ) ur. 4 maja 1913 r. w Kutnie, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1935, dr nauk ekonomicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - 1945, docent mianowany - 1954, profesor nadzwyczajny - 1957, profesor zwyczajny - 1976...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /2 707

  praca w formacie txt

Do góry